Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gør jorden let at bearbejde

Tilførsel af organisk stof, skånsom trafik og jordbearbejdning er af stor betydning for at gøre landbrugsjord let at bearbejde.

Ved at behandle jorden godt kan den bevare en god smuldreevne. Foto: Henning Thomsen

Fundamentet for god fremspiring og høje udbytter skabes i forbindelse med den forudgående jordbearbejdning og såning. Her spiller det en stor rolle, om jorden er let at bearbejde – det vil sige, hvor let den smuldrer. Seniorforsker Lars J. Munkholm fra Aarhus Universitet fortæller om, hvordan landmanden kan kræse for jorden og give den en god smuldreevne på Plantekongres 2014, der holdes i Herning 15.-16. januar 2014. 

 

- En smuldrende jord er karakteriseret ved, at store uhensigtsmæssige knolde smuldrer let, mens det er svært at bryde mindre jordaggregater. Særligt på lerjord kan der være problemer med, at jorden bliver for knoldet eller for findelt i forbindelse med jordbearbejdningen. Jo bedre smuldreevne jo lettere er det at lave et godt såbed med minimalt energiforbrug, forklarer Lars J. Munkholm. 

 

Vandindholdet har betydning

En dårlig smuldreevne forekommer, når jorden enten er for tør eller for våd. Der er et ”vindue” i vandindhold, hvor jorden har en passende smuldreevne. Jo tørrere jorden bliver, des hårdere bliver den, og des sværere er det at smuldre store knolde. På den anden siden, hvis den bliver for våd, vil de store knolde blot æltes fremfor at brydes. Jo større forskel mellem tør og våd grænseværdi jo bedre.

 

- I praksis er et bredt vindue i vandindhold lig med god tid til at lave et godt såbed. Det vil med et bredt vindue være lettere at lave et godt såbed, når vejret er enten til den våde eller tørre side, siger Lars J. Munkholm.

 

Smuldreevnen afhænger af jordtypen. Generelt gælder det, at jo mere leret jo hårdere bliver jorden, når den tørrer ud. Og jo lettere har den ved at blive æltet, når jorden fugtes op. Andre faktorer spiller dog også en stor rolle.

 

Organisk stof er også væsentligt

Mange undersøgelser har vist, at smuldreevnen øges ved stigende indhold af organisk stof. Det betyder mindre energiforbrug ved jordbearbejdning. Enkelte forsøg har også vist, at vinduet i vandindhold vokser med stigende organisk stof indhold.

 

Puljen af organisk stof i jorden er opbygget over årtier og århundreder, og det tager normalt en del år, før effekten af ændringer i dyrkningspraksis kan måles på mængden af organisk stof. Nyere undersøgelser har dog vist, at øget tilførsel af organisk stof kan give en forbedret smuldreevne efter blot en kortere årrække.

 

- Det er således ikke bare mængden af organisk stof men i høj grad også tilførslen, som påvirker smuldreevnen. En vedvarende og passende tilførsel af organisk stof til jorden er en forudsætning for opretholdelse eller forbedring af jordens smuldreevne, siger Lars J. Munkholm.

 

Trafik og intensiv jordbearbejdning

Kørsel på jorden under våde forhold pakker jorden og danner store knolde, som kan være svære at smuldre, når jorden tørrer ud. En rotorharve kan som regel klare problemet. Men den kan også skabe nye problemer, hvis intensiteten er for høj, og jorden findeles for meget. I så fald er den meget følsom for at slæmme til og danne skorpe.

 

Ved intensiv bearbejdning under våde forhold risikerer man, at jorden æltes fremfor at den smuldrer. Herved dannes kompakte knolde, som kan give problemer i forhold til fremspiring, og som rødderne har svært ved at trænge ind i.

 

Undgå den onde cirkel

Særligt på jorde med lavt kulstofindhold og begrænset årlig tilførsel af organisk stof (typisk østdanske lerjorde) er der risiko for at komme ind i en ond cirkel, hvor jorden kun er tjenlig i kort tid. Her er der stor risiko for at køre på og bearbejde jorden, når den er for våd og dermed mindske smuldreevnen.

 

- Man risikerer at igangsætte en ond cirkel, hvor stadig stigende behov for intensiv jordbearbejdning er nødvendig for at danne et passende såbed. Denne udvikling kan modvirkes ved at sikre passende årlig tilførsel af organisk stof kombineret med at undgå kørsel og intensiv jordbearbejdning under våde forhold, forklarer Lars J. Munkholm.  

 

Læs også artiklen ”Jorden skal have en god krumme”.

 

Læs mere om Plantekongres 2014 her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, e-mail: lars.munkholm@agrsci.dk, telefon: telefon: 8715 7727, mobil: 2515 2716