Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Future Food Innovation skifter navn - og fokus

Future Food Innovation, hvor Aarhus Universitet er en del af partnerkredsen, har netop skiftet navn til Future Food & Bioresource Innovation. Med navneændringen følger et nyt og bredere fokus, så innovationsprojekter fra hele værdikæden kan modtage støtte.

12.05.2020 | Lise Bundgaard

Future Food Innovation skifter navn til Future Food & Bioresource Innovation, for fremover skal der være fokus på hele værdikæden.

Future Food & Bioresource Innovation er et program, der er sat i verden for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe innovation og vækst - og dermed sikre et internationalt konkurrencedygtigt erhverv inden for fødevarer og bioressourcer. Det sker ved at skabe innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Med det ændrede fokus bliver programmet aktuelt for endnu flere virksomheder.

- Vi har udvidet vores fokus til at rumme både fødevarer og bioressourcer for at gøde fremspiringen af innovative idéer på tværs af hele værdikæden. Det nye navn afspejler dette - og dermed vores engagement i at fremme de bioøkonomiske løsninger, som bliver vigtigere i fremtiden, fortælle Jette Feveile Young, der er forsker på Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og styregruppemedlem af Future Food & Bioresource Innovation.

Future Food & Bioresource Innovation er et nationalt initiativ som er forankret i Agro Business Park med et konsortium bestående af parter, som er førende inden for innovation af fødevarer og bioressourcer i Danmark. Foruden Aarhus Universitet omfatter dette konsortium Agro Business Park, Videnscenter for fødevareudvikling (VIFU), Erhvervshus Midtjylland, Teknologisk Institut og Danish Food Cluster – og som noget nyt er også Københavns Universitet og Danmarks Teknologiske Universitet, der ikke var en del af Future Food Innovation, også med i Future Food & Bioresource Innovation.

Om Future Future Food & Bioresource Innovation

 Future Food & Bioresource Innovation er en pulje, hvor virksomheder kan søge om økonomisk støtte til et innovationsprojekt. Puljen kan søges af alle danske små og mellemstore virksomheder med fokus på fødevarer og bioressourcer.

 Læs mere på Future Future Food & Bioresource Innovations officielle hjemmeside

Food, DCA