Aarhus Universitets segl

Forsøg udføres på Foulumgård med efterafgrøder i majs og vårbyg

I to videoer forklarer driftsleder på AU Foulumgård, Jens Bonderup Kjeldsen, om nogle af de forsøg, der fremvises i forbindelse med en temadag om efter- og mellemafgrøder, som foregår 26. september.

På AU Foulumgård arrangeres 26. september en temadag om efter- og mellemafgrøder.

De første forberedelser til en stor temadag på forsøgsstationen AU Foulumgård, som finder sted 26. september, har længe været undervejs. Faktisk begyndte nogle af forberedelser i 2012, da markarbejdere såede efterafgrøder i majsparceller.

Jens Bonderup Kjeldsen, der er daglig leder af forsøgsstationen, forklarer hvad deltagerne i den kommende temadag kan se frem til.

-          Vi har sået en række forskellige efterafgrøder ud i majsen. Det er sået med tre forskellige teknikker, så det ligger ved siden af hinanden – så forsøgene er nemme at sammenligne. Vi ser efterhånden mange landmænd, som sår efterafgrøder i deres majs – men det er med vekslende held, hvor godt efterafgrøderne er lykkedes. Det er netop en del af baggrunden for vores forsøg, hvor vi screener de metoder, der sås med. Herudover fremviser vi også forskellige andre muligheder med efterafgrøder, forklarer han.

Jens Bonderup Kjeldsen fortæller, at på forsøgene på AU Foulumgård er efterafgrøderne sået med en radrenser monteret med såudstyr, og såningen er sket på det tidspunkt, hvor man normalt ville foretage den anden sprøjtning i majs. På temadagen fremvises det såudstyr, der er anvendt ved forsøgene. Der er tale om en prototype fra Thyregod.

Foruden efterafgrøder i majs fremvises også vårbyg med efterafgrøder. Jens Bonderup Kjeldsen forklarer om det projekt:

-          I parcellerne blevet der i 2012 sået vårbyg med efterafgrøder. I år er der sået vårbyg i de samme forsøgsparceller, og der er ikke tilført gødning til arealet i år. Så den virkning, der er af væksten i år, er direkte påvirket af de efterafgrøder, der blev sået i 2012.

Temadagen er arrangeret i et samarbejde mellem LMO/LRØ, Videncentret for Landbrug, ICROFS, Agro Business Park, Økologisk Landsforening, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter samt Institut for Agroøkologi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Arrangementet på AU Foulumgård rummer en maskinudstilling. Interesserede virksomheder, der ønsker at demonstrere maskiner og redskaber, kan kontakte Marie Poulsen fra Agro Business Park pr. e-mail: mp@agropark.dk eller telefon: 8999 2550.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger: Driftsleder Jens Bonderup Kjeldsen, Institut for Agroøkologi, telefon: e-mail: