Aarhus Universitets segl

Forholdet mellem ler og kulstof i jorden er vigtig

Forholdet mellem ler og kulstof giver et bedre billede af jordens fysiske tilstand end kulstofindholdet i sig selv.

Forskere har undersøgt betydningen af jordens forhold mellem ler og kulstof. Foto: Colourbox
Forskere har undersøgt betydningen af jordens forhold mellem ler og kulstof. Foto: Colourbox

Jordens indhold af organisk stof – repræsenteret ved kulstofindholdet – er vigtigt for jordens egenskaber og funktioner. Kulstofindholdet er faldende på lerjord i det østlige Danmark, hvilket giver jorden en dårligere struktur og funktion og dermed ringere frugtbarhed. 

Men hvor lavt et kulstofindhold kan jorden nøjes med for at sikre en god jordfunktion? Det spørgsmål vil ph.d.-studerende Johannes Lund Jensen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet belyse i et indlæg på Plantekongres 2019, der afholdes i Herning den 15.-16. januar 2019. 

Johannes Lund Jensen og hans kollegaer fra Institut for Agroøkologi undersøgte effekten af kulstofindholdet på jordens struktur. De benyttede jordprøver fra langvarige markforsøg i England og Danmark med en stor forskel i kulstofindhold inden for den samme mark, men med ensartet tekstur. 

- Vi fandt, at den nedre værdi for kulstof i jord til opretholdelse af en tilfredsstillende jordstruktur var 2,3 procent på den engelske jord med 25 procent ler og 1,1 procent på den danske jord med 10 procent ler, siger Johannes Lund Jensen. 

Jordens indhold af kulstof er derfor ikke i sig selv et tilstrækkeligt mål for jordens tilstand på tværs af forskellige jordtyper. Når indholdet af kulstof derimod relateres til jordens indhold af ler fandt forskerne en grænseværdi for ler/kulstof-forholdet tæt på 10 for begge jorde. Forholdet mellem ler og kulstof er dermed en bedre indikator for jordens fysiske tilstand end kulstofindholdet i sig selv. 

I sit indlæg vil Johannes Lund Jensen også fortælle om analyser af jordprøver fra et engelsk forsøg, hvor et sædskifte med ensidig vintersæd blev omlagt til permanent græs. Resultater seks år efter omlægningen viste, at jordbearbejdning og tilførsel af nyt organisk stof kan påvirke jordstrukturen ud over hvad, der ville forventes af det øgede kulstofindhold. 

- Derfor skal den kritiske grænseværdi på ler/kulstof tæt på 10 benyttes med forsigtighed, siger Johannes Lund Jensen. 


Læs mere om Plantekongres 2019 og tilmeld dig her. 

Johannes Jensens foredrag ’Betydning af kulstofindhold for jordens funktion’ er i session 68, onsdag den 16. januar 2019. 


Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Johannes Lund Jensen, Institut for Agroøkologi, email: jlj@agro.au.dk, telefon: 8715 8012