Aarhus Universitets segl

Få et overblik over plantebeskyttelse

Resultaterne fra 2015-forsøgene med plantebeskyttelsesmidler ligger klar i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

En ny rapport fra DCA giver et overblik over plantebeskyttelsesforsøgene. Foto: Colourbox

Hvis du ønsker at få et overblik over de seneste resultater fra plantebeskyttelsesforsøgene udført af Institut for Agroøkologi bed Aarhus Universitet, kan du slå op i en netop udgivet rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Rapporten beskriver forsøg med forskellige pesticider og belyser blandt andet:

·         Effekter af nye pesticider

·         Resultater vedrørende pesticidresistens

·         Resultater fra forsøg med forskellige dyrkningssystemer

·         Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier, herunder bekæmpelses af specifikke sygdomme og insekter.

De enkelte strategier indgår i integrerede plantebeskyttelsesstrategier, der inkluderer forskellige afgrødesorter og bekæmpelsestærskler.

De fleste af resultaterne stammer fra markforsøg, men der er også resultater fra væksthus og semi-field.

I rapporten er der stærk fokus på sygdomme. I vækståret var der alvorlige angreb af blandt andet svampesygdommene gulrust og septoria samt virussygdommen havrerødsot (BYDV) i korn. Sygdommene nedsatte høstudbyttet, men gav gode mulighed for, at forskerne kunne opnå tydelige forsøgsresultater med de forskellige pesticider. 

Resultaterne fra pesticidforsøgene vil blive brugt ved opdatering af PlanteværnOnline og i den årlige opdatering af fungicidernes effekt-profil.

Rapporten indeholder endvidere en beskrivelse af klimaet og forekomsten af plantesygdomme i 2015.


Yderligere oplysninger

Rapporten ”Applied Crop Protection, DCA rapport nr. 74, april 2016” kan downloades her.

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen

Institut for Agroøkologi
E-mail: lisen.jorgensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 8234
Mobil: 2228 3352