Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Europæisk hvede mangler tolerance for klimaændringer

Europæiske landmænd skal ændre kurs for at sikre klimaresiliens i vigtige afgrøder som hvede.

Det er bydende nødvendigt, at hvede er tolerant overfor forskellige klimaudfordringer. Foto: Janne Hansen
Det er bydende nødvendigt, at hvede er tolerant overfor forskellige klimaudfordringer. Foto: Janne Hansen

Ikke alene bliver klimaet varmere; det bliver også mere omskifteligt og ekstremt. Uforudsigeligt vejr kan svække den globale fødevareforsyning, hvis vigtige afgrøder såsom hvede ikke er tilstrækkelige resiliente – og hvis vi ikke er tilstrækkeligt forberedt.  

En gruppe europæiske forskere, herunder professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, har fundet, at den nuværende forædlingsindsats og praksis omkring sortsvalg ikke sikrer den nødvendige tolerance over for klimaforandringer.  

- Den nuværende forædling og praksis vedrørende udvalg af sorter gør os ikke tilstrækkeligt forberedt til klimatisk usikkerhed og variabilitet, siger forfatterne i en videnskabelige artikel som for nylig er udgivet i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Det er ikke det eneste; mangfoldigheden i hvedesorters respons på variation i vejrforhold i landmændenes marker i de fleste europæiske lande er blevet forringet i de seneste fem til femten år.  

Forskerne forudser, at større variabilitet og ekstremt vejr vil føre til faldende udbytter i hvede og stigende variation i udbytterne.  

- Det siger sig selv, at faldende udbytter ikke er befordrende for en sikker fødevareforsyning, men en øget foranderlighed i udbytterne giver også problemer. Det kan føre til et marked med øget spekulation og prisudsving. Dette kan på globalt plan true adgangen til mad for fattige, hvilket så kan forstærke den politiske ustabilitet og migration, påpeger Jørgen E. Olesen.  

Faldende variation i diversitet i respons til vejrforhold

Forskerne baserer deres vurderinger på hundredtusindvis af observationer af udbytter hos hvedesorter i ni europæiske lande for at kvalificere, hvordan forskellige sorter reagerer til vejret. Forskerne identificerede variationen i responsdiversiteten i hvede i landmænds marker og demonstrerede sammenhængen til klimaresiliens.  

Sorternes udbytterespons på forskellige typer af vejrbegivenheder var forholdsvis ensartede inden for det nordlige og centrale Europa samt inden for de sydlige europæiske lande. Der var alvorlige huller i hvedens klimaresiliens på tværs af hele Europa, især med hensyn til udbytte under regnfulde forhold.  

- Den manglende mangfoldighed i respons på ekstremt vejr kan give problemer med stabilitet i fødevareforsyningen. Derfor skal landmænd, forædlere, og grovvarehandlere være mere opmærksomme på mangfoldigheden i de sorter der dyrkes, advarer professor Jørgen E. Olesen. 

Klimaresiliens er bydende nødvendigt

Hvede er en vigtigt basisfødevare i Europa og er globalt den væsentligste kilde til planteprotein i vores fødevarer. Det er derfor vigtigt at sikre, at vi har klimaresiliente hvedesorter til rådighed.  

Regn, tørke, hede eller kulde på kritiske tidspunkter i vækstsæsonen kan gøre stor skade på udbytte i hvede. Hvedeudbyttet er generelt følsomt over for vådt vejr, der favoriserer sygdomme eller giver lejesæd. Derudover synes varmestress i højere grad end tørke at være den begrænsende faktor for tilpasning af hvede til klimaforandringer i Europa. 

Den dominerende tilgang til tilpasning af afgrøder til klimaforandringer, hvor man skræddersyr genotyper til de mest sandsynlige langtidsændringer i klimaet, er ikke tilstrækkelig. Kapaciteten af en enkelt afgrødesort til at opretholde et godt udbytte under klimatiske variabilitet og ekstremer er begrænset, men mangfoldighed i respons i kritiske vejrsituationer kan effektivt forbedre klimaresiliens. Derfor er et sæt af sorter med forskellige responser til kritiske vejrforhold en forudsætning for at fremme klimaresiliens i afgrøder.  

Forfatterne fremhæver behovet for en styrket indsats for at sikre klimaresiliens hos de afgrøder, der udgør vores basisfødevarer, som f.eks. hvede. Der er i første række behov for en øget bevidsthed om behovet for denne resiliens i forskning, forædling og rådgivning.  


Du kan læse artiklen “Decline in climate resilience of European wheat” i PNAS her.


Yderligere oplysninger: Professor, sektionsleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, email: jeo@agro.au.dk, telefon: 8715 7778, mobil: 4082 1659