Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Europæisk hæder til dansk landbrugsforsker

Sektionsleder John E. Hermansen fra Aarhus Universitet er tildelt en fornem pris af den europæiske forening for husdyrforskning.

En anerkendt og produktiv karriere med forskning i økologi, husdyrbrug og fødevaresystemer er blevet hædret. Sektionsleder John E. Hermansen fra Aarhus Universitet blev tildelt den prestigefyldte pris Leroy Fellowship Award ved det årlige møde i europæiske husdyrforskeres organisation: European Federation of Animal Science (EAAP) i Bratislava.

 

Prisen tildeles for fremragende bidrag til forskning i europæisk husdyrproduktion over en længere årrække med vægt på internationalt anerkendt arbejde i EAAP.

 

John E. Hermansens har en holistisk indgangsvinkel til husdyrproduktionen og sætter således fokus på husdyrenes rolle i hele produktionssystemet. Han undersøger interaktionen mellem en række faktorer og inddrager husdyr, planter, landmænd, fødevarer, samfund, miljø, klima og økonomi i sine undersøgelser.  

 

Bæredygtighed er et nøgleord for John E. Hermansens forskningsindsats. Han har blandt andet beskæftiget sig med livscyklusanalyser af fødevarer og non-food produkter samt sammenligning af økologiske landbrug med konventionel landbrug, og har været leder af flere store økologiske forskningsprojekter.  

 

John Erik Hermansen har siddet i en række udvalg, kommissioner og råd på både dansk og international plan, herunder som vice-præsident i Kommissionen for husdyrproduktionssystemer under EAAP, som medlem af den videnskabelige rådgivende komite for husdyrvidenskab ved Wageningen Universitet, og som bestyrelsesmedlem i Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter i Danmark. John E. Hermansen er i øjeblikket chefredaktør for tidsskriftet Livestock Science.

 

Yderligere oplysninger: Sektionsleder John E. Hermansen, Institut for Agroøkologi, e-mail: john.hermansen@agrsci.dk, telefon: 8715 8017, mobil: 2962 9538