Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den fulde sandhed om fuldkorn

Rugbrød, müesli og boller lavet med fuldkorn – det er guf og megasundt. Men hvorfor er fuldkornsprodukter så fantastiske sunde? Det er forskere gået i gang med at undersøge.

07.01.2011

Fuldkornsprodukter har en række sundhedsgavnlige effekter. Nu vil forskere undersøge nærmere, hvad det præcist er, der gør, at produkterne er godt for helbredet. Foto: Inge S. Fomsgaard

- Spis dit rugbrød, siger din mor.

- Spis masser af fuldkorn hver dag – mindst 75 gram, siger Fødevarestyrelsen.

- Spis brød og grød med benzoxazinoider, siger forskeren.

Hvad er meningen med de mange gode råd? Hvorfor er det egentlig, at fuldkorn er så sundt, og kan der gøres noget for at gøre brød, grød og müesli endnu sundere?

Det vil seniorforsker Inge S. Fomsgaard fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet undersøge i samarbejde med sine kollegaer fra fakultetet og med forskere fra Rigshospitalet. Hun er leder af et nyt, stort projekt, hvortil der er bevilget 13,3 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Projektet hedder Brød og Grød (eller det ligeså mundrette BREAD AND BREAKFAST på engelsk) og har til formål at afdække hemmeligheden bag de sundhedsgavnlige effekter af fuldkornsprodukter.

Det er ikke blot indholdet af vitaminer, mineraler, protein og fiber, som gør, at fuldkornsprodukter som rugbrød og müesli er sunde. Der er noget mere, og hvad det ”mere” er, mener seniorforsker Inge S. Fomsgaard at have et godt bud på. Sammen med sine forskerkollegaer har hun opdaget, at fuldkorn indeholder de bioaktive stoffer benzoxazinoider.

- Vi fandt, at modne kerner af rug, hvede og majs indeholder sekundære metabolitter, som tilhører gruppen af stoffer benzoxazinoider. Disse stoffer har sundhedsgavnlige effekter. Vi mener, at stofferne bidrager til den markante sundhedseffekt af fuldkornsprodukter, siger Inge S. Fomsgaard.

Benzoxazinoider har i laboratorieforsøg vist en positiv effekt på immunstatus og kan desuden formodentlig reducere risikoen for overvægt, allergi og bakterieinfektioner.

Sund mad bliver endnu sundere

Tidligere undersøgelser hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har vist, at rå, hele kerner af korn indeholder benzoxazinoider og at for eksempel bagning øger indholdet af disse stoffer eller ændrer på deres sammensætning gennem enzymatiske eller biosyntetiske processer. Nu vil forskerne sætte disse processer under lup for bedre at kunne forstå dem. Formålet med dette er at optimere processerne så indholdet af benzoxazinoider øges. 

- I sidste ende sigter vi efter, at der kan produceres velsmagende brød og morgenmadsprodukter med en sammensætning af benzoxazinoider, der bidrager til sundheden og livskvaliteten, siger Inge S. Fomsgaard. 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Inge S. Fomsgaard, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, telefon: 8999 3610, mobil: 2228 3399, email: Inge.Fomsgaard@agrsci.dk

Tekst: Janne Hansen

imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder, imported:auinstallation09.cs.au.dk:30:Forside