Aarhus Universitets segl

Bliv klogere - kom til Plantekongres 2019

Du kan høre om nogle af Aarhus Universitets seneste forskningsresultater inden for hotte emner om planteavl på plantekongressen, der holdes i Herning 15.-16. januar 2019. AU’s foredrag er blandt de ti mest populære sessioner på kongressen.

Nogle af de mest populære foredrag på plantekongressen holdes af forskere fra Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen
Nogle af de mest populære foredrag på plantekongressen holdes af forskere fra Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

Har du lyst til at høre om nogle af seneste forskningsresultater inden for hotte emner som klima, efterafgrøder, virkemidler, pesticider, jordkvalitet eller biomasse, så har du muligheden på Plantekongres 2019, der holdes i Herning den 15.-16. januar 2019. Forskere fra Aarhus Universitet er sædvanen tro aktive på plantekongressen og holder således 26 indlæg inden for jordbrugsforskning. Nogle af deres sessioner er endda på top ti-listen over mest populære sessioner på kongressen. Her er et udpluk: 

PESTICIDER

Session 44: Konsekvenser af at forbyde glyphosat. Europaparlamentet har vedtaget en resolution med et ønske om udfasning af glyphosat frem til december 2022. Det vil få store konsekvenser for dansk landbrug, men hvad tænker de i Tyskland, Frankrig og UK om udfordringerne ved et forbud? Indlægget er ved sektionsleder, professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi. (Anden mest populære session på plantekongressen) 

Session 52: Triazoler – hvad er problemet? Der er øget fokus på landbrugets anvendelse af triazoler. da de mistænkes for at være en medvirkende årsag til antibiotikaresistens hos humane aspergillussvampe. Triazoler er den vigtigste gruppe af fungicider i korn. Et eventuelt forbud mod triazoler vil derfor kunne have alvorlige følger for landmændenes muligheder for at bekæmpe tabsvoldene sygdomme som septoria. Hør indlægget ’Triazoler i landbruget – hvad betyder de for landbruget?’ ved seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut of Agroøkologi. (Syvende mest populære session på plantekongressen) 

KLIMA

Session 18: Klimaændringer og tørke. Den globale opvarmning fører til et varmere, mere variabelt og ekstremt klima. Det giver øget risiko for tørke, og på verdensplan er der allerede nu mere udbredt tørke. Dette vil også påvirke dansk planteavl fremover. Hør indlægget ’Klimaændringers betydning for tørke og kornproduktion på verdensplan’ ved sektionsleder, professor Jørgen E. Olesen. (Femte mest populære session på plantekongressen) 

Session 10: Reduktion af lattergas. Lattergas er den væsentligste drivhusgas fra afgrødesystemer og gødning er den væsentligste kilde til lattergas. Udledningen varierer blandt gødningstyperne og er også afhængig af klima og jordtype. Hør indlægget (på engelsk) ’Nitrous oxide from fertilisers in Denmark’ ved seniorforsker Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi.   

EFTERAFGRØDER

Session 78: Sædskiftetilpasning til efterafgrøder og alternativer. Efterårsbevoksningen er afgørende for udvaskningen. Aarhus Universitet har nye resultater med udvaskning i efterafgrøder og ved tidlig såning af vintersæd. Du kan høre om det i indlægget ’Efterårsbevoksningens betydning for udvaskningen’ ved Ingrid Kaag Thomsen, Institut for Agroøkologi.

FODERVÆRDI

Session 41: Synergi mellem kornsort og foderenzymer. I fjerkræ- og svineproduktionen anvendes enzymer for at øge foderudnyttelsen. Korn kan dog indeholde proteiner, som hæmmer disse enzymer. Hør indlægget ’Faktorer i korn der fremmer eller hæmmer værdien som foder’ ved professor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik. 


Læs mere om Plantekongres 2019 og tilmeld dig her.


Læs om flere af indlæggene i følgende artikler: 

Målene i vandplanerne kan opnås - med investeringer og geografisk målretning 

Forholdet mellem ler og kulstof i jorden er vigtig (Fjerde mest populære session på plantekongressen) 

En computermodel kan forudsige reduktion af kvælstofudledning