Aarhus Universitets segl

Se videoer fra de seks minivådområder

I 2017 blev projektet Minivådområder med filtermatrice igangsat af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet. I denne artikel kan du se videoer fra de seks forskellige anlæg.

Filtermatricen ved Hofmansgave modtager drænvand fra et drænopland på 128 hektar. Foto: Seges
Filtermatricen ved Hofmansgave modtager drænvand fra et drænopland på 128 hektar. Foto: Seges

I 2017 blev projektet Minivådområder med filtermatrice igangsat af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet. Formålet med projektet er at etablere et styrket vidensgrundlag for vurdering af kvælstofeffekt samt omkostningseffektivitet for minivådområder med filtermatricer, herunder langtidseffekter.  

I videoerne herunder kan du få mere information om de anlæg, der er anlagt i projektet:


 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Læs mere om anlægget ved Hofmansgave her

Kontakt
Seniorforsker Finn Plauborg
Institut for Agroøkologi, AU
Email: finn.plauborg@agro.au.dk
Telefon: 8715 7714
Mobil: 2218 1809