Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bedre forudsigelser af afgrødernes udbytte under klimaændringer

En forbedret beregning af afgrøders respons på variation i temperatur reducerer usikkerheden i forudsigelsen af udbyttet med op til 50 procent.

Med forbedring af modellerne er det blevet mere sikkert at forudsige afgrøders udbytte. Foto: Janne Hansen

Når landmænd, konsulenter og planteforædlere skal disponere over, hvilke afgrøder er bedst egnede til at klare sig under nuværende og kommende klima- og miljøforhold, er det vigtigt at vide på forhånd, hvordan afgrøderne vil klare sig.    

Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har nu udviklet modeller, der gør forudsigelserne endnu mere sikre. Det har de gjort ved at forbedre beregningerne af planternes temperaturrespons, hvilket reducerer usikkerheden i forudsigelsen af udbyttet med op til 50 procent. Det skriver et internationalt konsortium af forskere i en artikel publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature Plants.  

Landbruget verden over skal lægge planer for tilpasning til klimaændringer for at sikre den globale fødevareforsyning. I denne forbindelse er forudsigelser af afgrøders udbytte et nøgleelement. Til dette formål bruger forskere især de såkaldte procesbaserede modeller. Disse modeller beskriver afgrøders vækst og udvikling i alle detaljer lige fra spiring til høst.  

Processer der kan indgå er eksempelvis fotosyntese, respiration, formering og modning. De har hver især deres formler baseret på eksperimenter med levende planter under forskellige klima- og vækstforhold.    

Bedre formler for temperatureffekten

Modellerne har i stort omfang været brugt til at forudsige effekterne af klimaet på udbytte, men har været forbundet med store usikkerheder. Forskerne i det internationale konsortium fandt ud af, at det er variationer i de matematiske beregninger vedrørende afgrødernes respons til temperatur, der var årsag til over halvdelen af usikkerheden.  

De har derfor udviklet et nyt sæt af matematiske funktioner for temperaturrespons, og det har reduceret modellernes usikkerhed med gennemsnitligt 42 procent – i nogle tilfælde helt op til 50 procent.  

- Procesbaseret modellering af afgrødevækst er en effektiv måde at danne et billede af, hvordan samspillet mellem afgrødens genetisk sammensætning, miljøet og dyrkningssystemet påvirker produktionen. Det er et vigtigt redskab, når der skal træffes beslutninger og lægges strategier på kort og langt sigt. Modellerne bruges også i stigende grad til at forudsige effekterne af klimaændringer på udbytte, siger en af artiklens forfattere professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  


Læs artiklen ”The uncertainty of crop yield projections is reduced by improved temperature response functions” i Nature Plants. 


Yderligere oplysninger: Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, email: jeo@agro.au.dk, telefon: 8715 7778, mobil: 4082 1659 


Climate-Smart Agri-Food Systems er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.