Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed af biomasse til food og non-food bør bygge på harmoniserede kriterier

Produktion af biomasse skal være bæredygtigt, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget pulsen på, hvordan forskellige europæiske lande definerer kriterierne.

Der er forskel på, hvordan begrebet bæredygtighed anvendes i forbindelse med biomasse. Foto: Colourbox

Fødevarer, foder, energi, materialer, kemikalier: Biomasse kan bruges til mange ting. På verdensplan er der et stigende behov for biomasse til en bred vifte af produkter. Med et voksende befolkningstal bliver behovet ved med at stige. Hvis alt skal gå op i en højere enhed er det vigtigt, at produktion og udnyttelse af biomasse er bæredygtigt – men er vi enige om, hvad kriterierne for bæredygtighed er?

Det korte svar er nej. Det nuværende landskab af, hvordan biomassens bæredygtighed vurderes, er et kludetæppe af frivillige ordninger og offentlige regelsæt, der ikke altid er sammenlignelige. Det viser en kortlægning af forholdene i udvalgte europæiske lande foretaget af forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Resultaterne kan findes i en rapport udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

Formålet med rapporten er at give et overblik over bæredygtighedskriterier i forbindelse med produktion og forarbejdning af biomasse i bioøkonomien i forskellige lande, der deltager i en strategisk arbejdsgruppe under EU-kommissionens råd vedrørende jordbrugsforskning (Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group –  SCAR SWG), som grundlag for gruppens arbejde.

Rapporten indeholder oversigter over bæredygtighedskriterier og initiativer i de forskellige lande samt en opsummering af landenes holdninger til bæredygtighedskriterier for bioøkonomien og behovet for en mere standardiserede tilgang til bæredygtighedskriterier.

Flere bejlere til jordens udnyttelse

Produktion og udnyttelse af biomasse kan påvirke klimaet og miljøet negativt. Det stigende behov for biomasse lægger yderligere pres på klodens begrænsede ressourcer. I mange tilfælde kan forskellige typer af biomasse produceres på den samme type jord og dermed konkurrere om denne begrænsede ressource.

Uanset hvilket formål dyrkningen og forarbejdningen af biomassen har, kan den påvirke jordens kvalitet, udledning af drivhusgasser og andre uønskede stoffer til miljøet samt socioøkonomiske forhold relaterede til jordens anvendelse. Derfor er det vigtigt at adressere problematikken både politisk og økonomisk.

Harmonisering er vejen frem

Der er allerede en række bæredygtighedskriterier i de forskellige områder af bioøkonomien. Men eftersom de forskellige områder af bioøkonomien indvirker på hinanden, er der behov for at skabe fælles spilleregler. På det seneste har der været meget fokus på bioenergi-delen af bioøkonomien.

- Vi mener, at der er behov for at harmonisere bæredygtighedskriterierne. Uanset om det drejer sig om biomasser til fødevarer, energi eller andre formål, så er det den samme jord, der konkurreres om og som påvirkes, siger en af forfatterne bag rapporten, sektionsleder John Hermansen fra Institut for Agroøkologi.

Flertallet af de personer, der deltog i undersøgelsen, gav udtryk for, at der er behov for en mere ensartet, konsekvent og standardiseret tilgang til bæredygtighedskriterierne.  En mere ensartet tilgang til at definere kriterierne for bæredygtighed vil øge transparensen, forebygge markedsforvrængning og gør det muligt at sammenligne på tværs af lande.

Forfatterne til rapporten foreslår, at en vej frem kunne være at tage udgangspunkt i FN’s udviklingsmål for bæredygtighed (Sustainable Development Goals – SDG) og i konsensus definere indikatorer for bæredygtighed for biomasse samtidig med, at man søger inspiration i andre ordninger og inddrager interessenterne.


Yderligere oplysninger

Rapporten ”Mapping Sustainability Criteria for the Bioeconomy”, DCA rapport nr. 76, april 2016 kan hentes her.

Forsker Marie Trydeman Knudsen
Institut for Agroøkologi
E-mail: mariet.knudsen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7958