Aarhus Universitets segl

AU forsker kåret som Årets Frugtavler 2014

Klaus Paaske fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er udnævnt til Årets Frugtavler 2014 af Brancheudvalget for Frugt og Grønt.

Klaus Paaske er hædret som Årets Frugtavler 2014. Foto: Annemarie Bisgaard

Akademisk medarbejder Klaus Paaske fra Institut for Agroøkologi, AU Flakkebjerg, er udnævnt til Årets Frugtavler 2014 af Brancheudvalget for Frugt og Grønt. Han hædres for sit omfattende arbejde med forsøg i frugt- og bærplantager med det formål at skaffe ny viden til løsning af erhvervets problemer med svampesygdomme og skadedyr. Dette arbejde er blandt andet at generere data for danske forhold, således at de nødvendige nye bekæmpelsesmidler kan blive godkendt.

 

Det skete på Brancheudvalgets årsmøde 26. februar. Brancheudvalget er et specialudvalg under Landsudvalget for Planteavl.

 

I sin overrækkelsestale begrundede medlem af bestyrelsen for Brancheudvalget Jan Jager udnævnelsen af Klaus Paaske:

 

- Du skal vide, at frugtavlerkredse sætter stor pris på dit stærke engagement. Du er grundig og ihærdig og går ikke af vejen for at foretage registreringer i marken, hverken tidlig morgen eller sen aften.

 

Til dagligt beskæftiger den 66-årige Klaus Paaske sig med effektivitetsforsøg med svampemidler, insektmidler og vækstreguleringsmidler i frugtavl, frilandsgrønsager, væksthuskulturer, planteskolekulturer, juletræer og golfbaner samt insektmidler til landbrugsafgrøder. Han yder også bistand til Miljøstyrelsen vedrørende effektivitetsvurderinger af pesticider til de samme områder.

 

Klaus Paaske er om nogen fortaler for og udøver af, at der skal være tætte forbindelser mellem forskning og praksis. Han er ofte ude i de kommercielle plantager og deltager i en del erfagruppemøder og temadage i løbet af året.

 

- Jeg kan lide den anvendte forskning, og relationen til praksis betyder meget for mig. Det er den vigtigste del af jobbet. Jeg vil hellere være med til at løse problemer for erhvervet end at skrive tørre publikationer, siger Klaus Paaske.

 

Yderligere oplysninger: Akademisk medarbejder Klaus Paaske, Institut for Agroøkologi, e-mail: klaus.paaske@agrsci.dk, telefon: 8715 8232, mobil: 2228 3350