Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet bidrager til at placere Danmark som bioøkonomisk vækstcenter

Forskere fra Aarhus Universitet er udpeget af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at sidde i Det Nationale Bioøkonomipanel.

Insekter og deres larver kan blive en alternativ proteinkilde til foder og fødevarer i stedet for importeret protein. Foto: Colourbox

Danmark skal være et bioøkonomisk vækstcenter og producere ny biomasse til flere bæredygtige produkter. Til at understøtte denne udvikling fornyr Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen Det Nationale Bioøkonomipanel. Det nye panel består af repræsentanter fra virksomheder, universiteter og organisationer. 

To forskere fra Aarhus Universitet er udpeget til at sidde i det 15-mand store panel: lederen af universitetets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi og leder af Center for Biorefinery Technologies, lektor Ib Johannsen, Institut for Ingeniørvidenskab. Med i panelet er også direktør for Agro Business Park, Lars Visbech Sørensen, som har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet. 

Fokus på bioøkonomi fastholdes

Opgaven for det nye panel bliver at fastholde fokus på bioøkonomi og bidrage til at pege på de vækst- og eksportpotentialer, der kan medvirke til at løse en række miljø- og klimaudfordringer. Det Nationale Bioøkonomipanel blev nedsat i 2013 og evalueret i 2016. Nu genstartes det med et styrket erhvervsfokus.  

- Det er rigtig godt, at der fortsat er nationalt fokus på at udvikle bioøkonomien. Der ligger et stort potentiale i bioøkonomien for at løse forskellige miljøudfordringer og at skabe mere sikre, lokale og bæredygtige ressourceforsyninger, herunder protein, siger seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

- Jeg håber, at vores arbejde i panelet kan bidrage til, at CBIO’s unikke forskningsplatforme i pilotskala kommer mere i spil, så de kan udnyttes endnu bedre, siger Uffe Jørgensen. Det drejer sig blandt andet om verdens største forsøgsbiogasanlæg, anlæg til ekstrahering af protein, omfattende forsøgsarealer med biomasseproduktion til lands og til vands, modeller til livscyklusanalyser og økonomi samt en række andre bioraffineringsanlæg. 

Aarhus Universitets anden deltager i panelet, lektor Ib Johannsen fra Institut for Ingeniørvidenskab, er stærkt involveret i design og drift af bioraffineringsanlæggene.  

- Hvis den fremtidige bioøkonomi skal fungere, skal den være teknisk og økonomisk gennemførlig. Ved at jeg sidder i panelet kan jeg bidrage med ingeniørvinklen og de teknologiske løsninger, siger han.  

Protein på nye måder

Panelets indspil til regeringen skal styrke vækst og beskæftigelse samt gavne miljø og klima. Det skal ske via konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan producere biomasse og få flere bæredygtige produkter ud af vores råvarer.  

Protein og nye proteinværdikæder er det første tema, som Det Nationale Bioøkonomipanel skal fokusere på. Det kan eksempelvis være hvordan tang, muslinger, græs og insekter kan erstatte nogle af de proteiner, vi bruger til foder og fødevarer i dag. Det kan også være i form af forslag til nye måder at bruge proteiner på til forskellige produkter, herunder fødevareingredienser. 

- Europa har et kæmpe underskud af protein. Der er et stort potentiale for Danmark i at blive bedre til at producere proteiner både til dyrefoder og som fødevareingrediens. Vi importerer f.eks. store mængder soja for at opretholde vores fødevareproduktion. Hvis vi kan udvikle nye værdikæder for protein, er det meget interessant både økonomisk og miljømæssigt, siger Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 


Paneldeltagere

 • Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO (formand)
 • Uffe Jørgensen, Seniorforsker, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet
 • Ib Johannsen, Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
 • Lars Visbech Sørensen, Direktør, Agro Business Park
 • Bo Jellesmark Thorsen, Institutleder, IFRO, Københavns Universitet
 • Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut
 • Henrik Wenzel, Professor, Syddansk Universitet
 • Trine Aabo Andersen, Chef for Bioøkonomi, CAPNOVA
 • Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown
 • Michael Persson, Sekretariatsleder, DI Bioenergi
 • Claus Crone Fuglsang, Senior Vice President, Novozymes
 • Stine Leth Rasmussen, Afdelingschef, Dansk Energi
 • Lene Lange, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Niels Henriksen, Senior Advisor, DONG Energy
 • Kathrine Richardson, Professor, Københavns Universitet


Fakta om bioøkonomi

 • Bioøkonomi handler om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter.
 • Gennem bioraffinering kan biomasse konverteres til biologiske komponenter, der kan bygges op igen og udnyttes til flere formål. Bioraffinering resulterer i stoffer som sukker, lignin, metan, fedt og protein, som kan indgå i produktion af medicin, fødevarer, foder, materialer og energi.
 • Når teknologien er på plads kan varer produceret af bæredygtig biomasse erstatte varer baseret på kul, olie og gas.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi, email: uffe.jorgensen@agro.au.dk, telefon: 8715 7729, mobil: 2133 7831

Lektor Ib Johannsen, Institut for Ingeniørvidenskab, email: ibj@eng.au.dk, telefon: 2135 6050