Aarhus Universitets segl

300 gæstede temadag om efterafgrøder

En række forsøgs- og demonstrationsprojekter med efter- og mellemafgrøder tiltrak landbrugskonsulenter, landbrugsskoleelever og landmænd fra nær og fjern, da AU Foulumgård lagde jorder til temadag.

Denne blanding med 26 arter er en del af et demonstrationsprojekt, som Økologisk Landsforening står bag. Det var en af en række demonstrationer, som de besøgende kunne få viden om, da de gæstede temadagen om efter- og mellemafgrøder på AU Foulumgård 26. september.

Efter- og mellemafgrøder er kommet for at blive. Og det er AU Foulumgårds temadage om aktuelle jordbrugsfaglige emner også. Senest bevist, da forsøgsstationen, der er nabo til forskningscentret AU Foulum, var omdrejningspunktet for en stort anlagt temadag med fokus på efter- og mellemafgrøder.

Op mod 300 besøgende troppede op på forsøgsstationens marker og fik brugbar viden fra en lang række forsøg med efter- og mellemafgrøder, som der arbejdes med blandt universitetets forskere. I flere forsøg samarbejdes med andre parter, herunder LMO, Videncenter for Landbrug og Økologisk Landsforening, som alle var medarrangører af arrangementet.

Ved et af de otte forsøgssteder, som de besøgende kunne stifte bekendtskab med på temadagen, fortalte økologikonsulent Carsten Markussen om et demonstrationsprojekt, der har til formål at styrke anvendelse af bæredygtige energiafgrøder til økologisk biogasproduktion og økologisk gødning.

Carsten Markussen fremviste den såkaldte Biogas1-blandning, som er hentet i Tyskland og består af 26 forskellige arter – herunder solsikke, stokrose, katost, boghvede, gråbynke og lucerne. gøres Der er store forhåbninger om at blandingen, der betegnes som både vildt- og insektvenlig, vil kunne bidrage til øget biodiversitet,. Tyske erfaringer viser tørstofudbytte og gasudbytte tæt på majs.

Blandingen tages der slæt fra hvert år i formentlig 7-10 år. Afgrøderne gødes efter behov op til 140 kg kvælstof pr. hektar.

I en naboparcel viste Carsten Markussen et demonstrationsforsøg med skålplanten Silphie, der er en præmieplante af kurvblomstfamilien fra Nordamerika. Her er forhåbningerne tilsvarende store til plantens mulighed som en bæredygtig afgrøde til økologisk biogas og gødning.

Begge parceller indgår i et foreløbigt toårigt demonstrationsprojekt.

I et andet forsøg fremviste Elly Møller Hansen, seniorforsker på Institut for Agroøkologi, eksempler på efterafgrøder i vårbyg – herunder cikorie og olieræddike. Herudover var der en lang række andre eksempler på efter- og mellemafgrøder for de fremmødte.

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, tlf.: 40 79 80 32, e-mail: clausbo.andreasen@agrsci.dk