Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt

Foto: AU Foto

03.11.2020 | Forskning

Droner skal reducere landbrugets CO2 emissioner

ReDoCO2 er et nyt dansk udviklingsprojekt, som Innovationsfonden støtter med 24,3 mio. kr. Forskere fra Institut for Agroøkologi skal i samarbejde med Aalborg Universitet, RegionMidt, SkyTEM og I•GIS udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af det helt store kilder til udledning af CO2 i landbruget.…

02.11.2020 | DCA

70 millioner til 17 grønne AU-projekter

Forskere fra DCA-institutterne er blandt 17 forskere fra Aarhus Universitet, der får bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond til forskningsprojekter, der fremmer den grønne omstilling.

Foto: AU Foto

30.10.2020 | Ph.d.-forsvar

Fra plantehjælper til insektdræber – insektpatogene svampes forunderlige liv

løbet af sit ph.d.-studium har Rasmus Emil Jensen forsket i insektpatogene svampe som lever som endofytter inde i planter. Begrebet endofytisme blev oprindeligt brugt til at beskrive tilsyneladende symptomløse mikroorganismer inde i planter, men i dag ved vi, at endofytter spiller en vigtig rolle i planters forsvar og vækst. Rasmus Emil Jensen…

Foto: Colourbox

29.10.2020 | Forskning

Kort over Danmarks tabte fosfor

Nyt ”Danmarkskort” over fosfortab skal vise, hvor der er de bedste muligheder for at beskytte vandmiljøet. Tab af fosfor til vandmiljøet via forskellige kanaler er blevet kortlagt og forskellige typer af vandområders følsomhed er undersøgt i et internationalt forskersamarbejde.

Foto: Fluxkammer i marken. Af Søren O. Petersen.

29.10.2020 | Forskning

International forskeralliance bag anbefalinger for måling af lattergasemission

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været repræsenteret i en international gruppe af forskere, som har udarbejdet retningslinjer for måling af lattergas og andre klimagasser fra landbrugsjord med brug af fluxkamre. Med støtte fra den New Zealandske regering og Global Research Alliance har forskerne publiceret et sæt anbefalinger…

Det er essentielt for forskningsprojektet at finde deltagere, som kan følges både, når de er gravide, ammer og i nogle år fremover. Foto: Colourbox

28.10.2020 | Food

Gravide kan hjælpe med at forbedre fremtidens modermælkserstatning

I projektet MaInHealth undersøger forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, hvordan modermælk er sammensat, og hvordan mødres livsstil påvirker den. På sigt kan det have betydning for, hvordan man designer modermælkserstatning. Forskerne søger gravide, som vil deltage i det vigtige forskningsprojekt.

Foto: Arkivfoto

28.10.2020 | DCA

Seminar om teknologi til grøn bioraffinering

Bioraffinering af græs og kløvergræs giver mulighed for en bæredygtig produktion af planteprotein, som kan erstatte importerede sojaprodukter. På et online seminar den 3. december fremlægger Aarhus Universitet forskning målrettet virksomheder, der ønsker at arbejde med grøn bioraffinering.

Foto: Lars Kruse

28.10.2020 | DCA

Bioraffinering kan blive et vigtigt element i EU's landbrugspolitik

Grøn bioraffinering kan medvirke til et grønnere landbrug, europæisk selvforsyning med planteprotein og bæredygtig vækst i landdistrikterne. På et webinar, som holdes i samarbejde med danske Europa-parlamentarikere, vil forskere fra bl.a. Aarhus Universitet orientere om perspektiverne for EU's landbrugspolitik.

Ny engelsk sproget lærebog sætter fokus på et bredt spekter af de udfordringer, der er i forbindelse med pasning af pattegrise samt smågrise efter fravænning.

27.10.2020 | Anis

AU forskere har bidraget til ny international lærebog med fokus på to store udfordringer i svineproduktionen: pattegrisen og den fravænnede gris

To forskere fra Aarhus Universitet har bidraget med kapitler til en ny engelsksproget lærebog ”The suckling and weaned piglet”. Bogen er skrevet af førende internationale forskere på området og samler den nyeste forskningsbaserede biologiske viden om muligheder og udfordringer knyttet til pasning af pattegrisen og den fravænnede gris.

Mario M. Martinez’ forskning fokuserer på strukturen, hydrodynamikken og interaktioner mellem kulhydratpolymerer og deres strukturelle modifikation gennem procesintensiverende teknologier. Her er han under et forsøg med en dobbeltskrueekstruder i pilotskala på Buhler Food Application Center i Minneapolis, USA. Foto: Eugene Dust.

27.10.2020 | Food

AU FOOD-forsker modtager Young Scientist Research Award

Mario M. Martinez fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, modtager den prestigefyldte pris Young Scientist Research Award fra Cereals & Grains Association for sit fremragende arbejde med kulhydratpolymerer, der kan bruges til at skabe sunde og bæredygtige løsninger til fødevareindustrien.

Viser resultater 51 til 60 ud af 1199

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste