Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plantekongres 2016

Aarhus Universitet var atter medarrangør, da den årlige Plantekongres fandt sted i Herning onsdag 20. og torsdag 21. januar 2016. Emnerne på årets kongres spændte vidt - alt fra regeringens landbrugspakke til økologi, bioraffinering og naturbeskyttelse var på programmet.  

Som optakt til Plantekongressen udgav Aarhus Universitet en række artikler som appetitvækkere. Du finder dem nedenfor.


 

Oversigt over alle AU-indlæg
Få det store overblik over alle indlæg, som forskere på AU giver på årets Plantekongres, inkl. sted, tid og link til resume.

Varsling for gulrust i korn forbedres med DNA-genotyping
I 2015 er der i Skandinavien fundet to helt nye racer af gulrust, som kan få stor betydning i både hvede og triticale. DNA-genotypning skal bidrage til at kortlægge deres oprindelse og slægtsskab med de allerede kendte racer fra hele verden.

Jorden har godt af ro og halm
'Conservation agriculture' vinder terræn i landbrug verden over. Nye danske forsøg sætter tal på effekten af det under danske forhold og viser blandt andet en positiv effekt af at efterlade halm ved pløjefri dyrkning.

Dyrkning af tørvejorde øger udledning af klimagasser
Drænede organiske jorde er en betydelig kilde til udledningen af drivhusgasser, især i form af CO2 og lattergas. Emission herfra udgør seks procent af den samlede danske drivhusgasudledning.

Sådan virker biokul på dyrket jord og miljøet
Biokul øger lagringen af kulstof i jorden og kan øge udbyttet afhængigt af jordens status. Miljømæssigt ser biokul også ud til at kunne reducere emissionen af lattergas. På Plantekongressen i Herning vil lektor Lars Elsgaard præsentere den nyeste viden om brugen af biokul.

Ukrudtsbekæmpelse skal spille på flere strenge
En række konkrete anbefalinger baseret på nye forskningsresultater kan hjælpe med at forebygge, at ukrudtet vokser afgrøderne over hovedet på trods af stigende restriktioner mod herbicider.

Styret dræning kan potentielt bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet
Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt styret dræning som et virkemiddel til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra marker til vandmiljøet. Nogle af resultaterne tyder på, at udledning af kvælstof kan reduceres for visse jordtyper.

Dansk landbrug står ved en korsvej
Hvilken vej skal det danske landbrug vælge for at møde fremtidens udfordringer til effektiv, produktiv og bæredygtig fødevareproduktion, hensyn til miljøet samt en mere biobaseret samfundsudvikling. Forskerne giver et bud på forskellige scenarier for mulige udviklingsveje.

Optakter

Nogle af de mest populære foredrag på plantekongressen holdes af forskere fra Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

19.12.2018 | Plantekongres, Plantedyrkning, Agro, DCA

Bliv klogere - kom til Plantekongres 2019

Du kan høre om nogle af Aarhus Universitets seneste forskningsresultater inden for hotte emner om planteavl på plantekongressen, der holdes i Herning 15.-16. januar 2019. AU’s foredrag er blandt de ti mest populære sessioner på kongressen.

Forskere har undersøgt betydningen af jordens forhold mellem ler og kulstof. Foto: Colourbox

19.12.2018 | Plantekongres, Agro, Plantedyrkning, DCA

Forholdet mellem ler og kulstof i jorden er vigtig

Forholdet mellem ler og kulstof giver et bedre billede af jordens fysiske tilstand end kulstofindholdet i sig selv.

Dyrkning af flerårige afgrøder som græs kan være en af landbrugets løsninger på klimaproblemet. Foto: Janne Hansen

14.12.2018 | Plantekongres, Agro, Plantedyrkning, Natur, miljø og klima, DCA

Målene i vandplanerne kan opnås - med investeringer og geografisk målretning

Er dyrkning af mere græs eller andre flerårige afgrøder i stedet for korn, raps og majs en god løsning for at reducere udledning af kvælstof til Limfjorden? Forskere fra Aarhus Universitet belyser spørgsmålet fra forskellige vinkler på Plantekongres 2019.

Effekten af efter afgrøder som foderræddike kan forudsiges ved hjælp af modeller. Foto: Janne Hansen

13.12.2018 | Plantekongres, Agro, Plantedyrkning, DCA

En computermodel kan forudsige reduktion af kvælstofudledning

Målinger og modeller er enige: Reduceret udledning af kvælstof og forbedret tilgængelighed af næringsstoffer er blandt fordelene ved efterafgrøder.

Ifølge professor Mathias Neumann Andersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er det vigtigt, at så præcise og opdaterede tal som muligt ligger til grund for at udstede tilladelser til indvinding af grundvand til markvanding. Foto: Janne Hansen

15.01.2018 | Agro, Plantekongres, DCA

Landbrugets markvandingsbehov er større end tidligere anslået

Nye beregninger tyder på, at landbruget har behov for større mængder vand til vanding, end man hidtil har troet. Tallene viser også, at det årlige behov kan variere med over 300 procent.

Forsuring af husdyrgødning eller tilsætning af nitrifikationshæmmere til gødningen kan bidrage til at reducere udledningen af klimagasser fra landbruget. Foto: Colourbox

03.01.2018 | Plantekongres, Agro, DCA

Landbruget kan reducere sin effekt på klimaet yderligere

Selvom landbruget siden 1990erne har reduceret sin udledning af drivhusgasser med mere end 20 procent, kan og skal der gøres endnu mere.

Et globalt, forpligtende samarbejde er nødvendigt for at kunne løse FN's bæredygtighedsmål. Foto: Colourbox

22.12.2017 | Plantekongres, Agro, DCA

Landbruget kan bidrage til FN’s bæredygtighedsmål

FN’s 17 globale bæredygtighedsmål kommer på mange måder til at spille en afgørende rolle for landbruget i både Danmark og globalt – herunder retningen for forskning og udvikling i jordbrug, klima, miljø øg fødevarer.

Du er ikke alene: Planterødder har selskab af milliarder af mikrober, hvoraf nogle er til stor gavn for planten. Foto: Colourbox

22.12.2017 | Plantekongres, Agro, DCA, Plantedyrkning

Planter har flere milliarder personlige venner

Plantens mikrobiom kan være ligeså vigtig for plantens ve og vel som vores tarmflora er vigtig for vores sundhed. Forskere fra Aarhus Universitet går på opdagelse i planterøddernes verden for at blive klogere på dens mikrober og deres funktioner.

Timingen af de forskellige markoperationer i forhold til hinanden kan påvirke udledningen af lattergas. Foto: Colourbox

11.12.2017 | Plantekongres, Agro, Plantedyrkning, Natur, miljø og klima, DCA

Sådan kan landbruget reducere udledningen af lattergas

Med viden om processerne kan godt landmandskab måske bidrage til at reducere udledninger af lattergas fra landbruget.

Katost er en af de plantearter, som forskere fra Aarhus Universitet undersøger som mulig ny efterafgrøde. Foto: Hardy Plants, Wikipedia Commons
Forskerne undersøger potentielle nye efterafgrøder for deres evne til at nedsætte udvaskning af kvælstof. Foto: Elly Møller Hansen

08.12.2017 | Plantekongres, Agro, DCA, Plantedyrkning, Virkemidler på dyrkningsfladen

Hvilke nye pligtige efterafgrøder er mest velegnede?

I et nyt projekt vil forskere fra Aarhus Universitet undersøge og dokumentere effekten og effektiviteten af en lang række mulige efterafgrøder i forhold til efterafgrødernes evne til at reducere udvaskning af kvælstof.

Viser resultater 1 til 10 ud af 27

1 2 3 Næste