Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plantekongres 2016

Aarhus Universitet var atter medarrangør, da den årlige Plantekongres fandt sted i Herning onsdag 20. og torsdag 21. januar 2016. Emnerne på årets kongres spændte vidt - alt fra regeringens landbrugspakke til økologi, bioraffinering og naturbeskyttelse var på programmet.  

Som optakt til Plantekongressen udgav Aarhus Universitet en række artikler som appetitvækkere. Du finder dem nedenfor.


 

Oversigt over alle AU-indlæg
Få det store overblik over alle indlæg, som forskere på AU giver på årets Plantekongres, inkl. sted, tid og link til resume.

Varsling for gulrust i korn forbedres med DNA-genotyping
I 2015 er der i Skandinavien fundet to helt nye racer af gulrust, som kan få stor betydning i både hvede og triticale. DNA-genotypning skal bidrage til at kortlægge deres oprindelse og slægtsskab med de allerede kendte racer fra hele verden.

Jorden har godt af ro og halm
'Conservation agriculture' vinder terræn i landbrug verden over. Nye danske forsøg sætter tal på effekten af det under danske forhold og viser blandt andet en positiv effekt af at efterlade halm ved pløjefri dyrkning.

Dyrkning af tørvejorde øger udledning af klimagasser
Drænede organiske jorde er en betydelig kilde til udledningen af drivhusgasser, især i form af CO2 og lattergas. Emission herfra udgør seks procent af den samlede danske drivhusgasudledning.

Sådan virker biokul på dyrket jord og miljøet
Biokul øger lagringen af kulstof i jorden og kan øge udbyttet afhængigt af jordens status. Miljømæssigt ser biokul også ud til at kunne reducere emissionen af lattergas. På Plantekongressen i Herning vil lektor Lars Elsgaard præsentere den nyeste viden om brugen af biokul.

Ukrudtsbekæmpelse skal spille på flere strenge
En række konkrete anbefalinger baseret på nye forskningsresultater kan hjælpe med at forebygge, at ukrudtet vokser afgrøderne over hovedet på trods af stigende restriktioner mod herbicider.

Styret dræning kan potentielt bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet
Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt styret dræning som et virkemiddel til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra marker til vandmiljøet. Nogle af resultaterne tyder på, at udledning af kvælstof kan reduceres for visse jordtyper.

Dansk landbrug står ved en korsvej
Hvilken vej skal det danske landbrug vælge for at møde fremtidens udfordringer til effektiv, produktiv og bæredygtig fødevareproduktion, hensyn til miljøet samt en mere biobaseret samfundsudvikling. Forskerne giver et bud på forskellige scenarier for mulige udviklingsveje.

Optakter