Temaområder

I aftalen med Miljø- og Fødevareministeriet forpligter DCA sig til at opretholde et fagligt beredskab inden for en række forskningsfaglige områder. Områderne er tematiseret i forhold til tre elementer i ministeriets mission: 

  1. et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
  2. en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
  3. fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Under de tre elementer er det faglige indhold opdelt i underområder, de såkaldte 13 temaområder. 

Temakoordinatorer

Bæredygtig husdyrproduktion
Hanne Damgaard Poulsen

Bæredygtig planteproduktion
Mogens Nicolaisen

Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering
Tavs Nyord

Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling
John E. Hermansen

Ressourceeffektivitet
John E. Hermansen

Fødevareproduktion og dyrkningsjorden
Mogens H. Greve

Fødevareproduktion og bioressourcer
Per Kudsk

Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet
Jørgen E. Olesen

Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø
Jørgen Eriksen

Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser
Jørgen E. Olesen

Råvare- og fødevarekvalitet
Ulla Kidmose

Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer
Ulla Kidmose

Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden
Ulla Kidmose