Internationalt samarbejde

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har stærkt fokus på samarbejder, rådgivning og myndighedsbetjening på internationalt plan og er repræsenteret i forskellige sammenhænge.

DCA varetager samarbejde og repræsentation i de europæiske netværk, som primært beskæftiger sig med europæisk forskningspolitik inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

Målet er at samle ressourcer og finde frem til fælles forskningsprioriteringer. Desuden deltager DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i EARMA (European Association of Research Managers and Administrators), som arbejder i grænsefladen mellem forskning-funders og forskerne.

Gennem et samarbejde med AU Forskning og Talent er jordbrugs- og fødevareområdet på universitetet aktivt i både etablerede og fremspirende netværk og initiativer som Sino-Danish Centre, Danske Universiteters ’Building Stronger Universities ’-program,  The Nordic  Forestry, Veterinary and Agricultural University (NOVA), Erasmus Mundus, europæiske interesseorganisationer med fokus på samarbejde med udviklingslande som European Forum for Agricultural Research (EFARD) og Agrinatura samt i Danida-sammenhænge.

DCA er bl.a. involveret i nedenstående projekter.

Kontakt

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Facce Surplus

DCA deltager i ERA-nettet FACCE SURPLUS. Målet er at opbygge et europæisk forskningsområde inden for bioøkonomi og dermed adressere de udfordringer, som et bæredygtigt landbrug, fødevaresikkerhed og klimaforandringer stiller.

C-IPM

ERA-nettet C-IPM koordinerer den europæiske forskningsindsats vedrørende integreret plantebeskyttelse. Ministerier og forskningsinstitutioner fra 21 lande er repræsenteret. Fra Danmark repræsenteres Landbrugs- og Fiskeristyrelsen af DCA.