Ekspertliste - klima

Samspillet mellem landbrug og klima – klimaændringer og tilpasninger

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
H bygn. PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659

Reduktion af klimagasser fra markbruget

Lars Elsgaard

LektorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Jørgen Eriksen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Søren O. Petersen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer
M
P +4587157756
P +4528124304

Ingrid Kaag Thomsen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer
M
P +4587157763
P +4540305856

Reduktion af klimagasser fra husdyrbruget

Peter Lund

SeniorforskerInstitut for Husdyrvidenskab - Husdyrernæring og fysiologi
M
H bygn. S20, 3306
P +4587158072
P +4540157673

Reduktion af drivhusgasser fra gartneriproduktionen

Carl-Otto Ottosen

Professor MSOInstitut for Fødevarer - Planter, Fødevarer og Klima
M
P +4587158373
P +4522903105

Lavbundsområder og palidikultur

Mogens Humlekrog Greve

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Poul Erik Lærke

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
P +4587157692
P +4522401844

Biomasse og bioraffinering

Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforskerInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
P +4587157729
P +4521337831

Livscyklusanalyser

John Erik Hermansen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M
H bygn. 8822, 3033
P +4587158017
P +4529629538

Marie Trydeman Knudsen

ForskerInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Troels Kristensen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Lisbeth Mogensen

LektorInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Bæredygtige produktionssystemer

Tommy Dalgaard

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M
P +4587157746
P +4520706132

Reduktion af klimagasser via planteforædling

Torben Asp

Professor MSOInstitut for Molekylærbiologi og Genetik - Afgrødegenetik og Bioteknologi
M
P +4587158243