Ekspertliste - klima

Samspillet mellem landbrug og klima – klimaændringer og tilpasninger

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
H bygn. PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659

Reduktion af klimagasser fra markbruget

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Reduktion af klimagasser fra husdyrbruget

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Reduktion af drivhusgasser fra gartneriproduktionen

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Lavbundsområder og palidikultur

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Biomasse og bioraffinering

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Livscyklusanalyser

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Bæredygtige produktionssystemer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Reduktion af klimagasser via planteforædling

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.