Nyheder

Gennem en periode på tre år har forskerne udført markforsøg, hvor de har undersøgt forskellige afgrøder og dyrkningssystemer. Foto: Jesper Rais

Græsser er gode til at udnytte solen

13.03.2017Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvor effektive afgrøder er til at udnytte solen til at producere biomasse til bioraffinering. Denne viden kan bruges til at optimere biomasseudbyttet og sikre større bæredygtighed.

Behov for mere viden om produktionen af protein fra grøn biomasse

06.03.2017Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Men en ny rapport fastslår, at der fortsat mangler viden om økonomiske og miljømæssige konsekvenser, hvis en regulær kommerciel produktion skal realiseres.

Ny forædlingsstrategi skal løfte eksport af danske græsser

17.02.2017De bedste egenskaber fra tre velkendte græsarter skal forenes i nye græssorter. Markant øget udbytte og stor robusthed skal bane vej for dansk eksport af nye sorter, der er forberedte til fremtidens klima og efterspørgslen på mere biomasse.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste