Nyheder

Gennem en periode på tre år har forskerne udført markforsøg, hvor de har undersøgt forskellige afgrøder og dyrkningssystemer. Foto: Jesper Rais

Græsser er gode til at udnytte solen

13.03.2017Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvor effektive afgrøder er til at udnytte solen til at producere biomasse til bioraffinering. Denne viden kan bruges til at optimere biomasseudbyttet og sikre større bæredygtighed.

Behov for mere viden om produktionen af protein fra grøn biomasse

06.03.2017Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Men en ny rapport fastslår, at der fortsat mangler viden om økonomiske og miljømæssige konsekvenser, hvis en regulær kommerciel produktion skal realiseres.

Danmark kan fastholde sin fødevareproduktion, selvom der dyrkes græs i stedet for korn. Foto: Jesper Rais

Er græs det nye guld?

19.12.2016Grønne græsmarker i stedet for gyldne kornmarker kan bidrage til at reducere Danmarks udledning af klimagasser med cirka 20 procent – men det kræver videreudvikling af nuværende teknologi og ændrede praksis i landbruget.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste