Case: Slagtekyllingers sidste timer forbedres

Forskere og virksomheder er gået sammen om at forbedre forholdene for slagtekyllinger under transporten til slagteriet. Det bliver en gevinst for både dyrevelfærden, miljøet og fødevarekvaliteten – og vil forbedre økonomien i fjerkræerhvervet med 40 mio. kr.

Af Janne Hansen

Den sidste køretur i slagtekyllingers liv på vej mod slagteriet kan variere meget afhængigt af vejr og vind. Det vil virksomheden Linco Food Systems og Aarhus Universitet gøre noget for at forbedre. Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet er de gået sammen om at udvikle et nyt klimastyret transportsystem, der kan forbedre kyllingernes velfærd, reducere deres stressniveau og effektivisere transporten.

Projektets partnere forventer, at det nye system vil give merværdi og besparelser på cirka 40 øre pr. kylling svarende til 40 mio. kr. for fjerkræerhvervet. Som situationen er nu, transporteres slagtekyllinger i transportkasser, som stables i stativer på en lastvogn. Kasserne er normalt perforerede i sider og bund, og lasten ventileres alene ved den naturlige ventilation og afhænger således af vindforhold og lastvognens hastighed.

Med et nyt klimastyret transportsystem vil det være muligt at kontrollere de temperaturer og fugtigheder, som kyllingerne bliver udsat for under transporten.

Foruden klimastyringen vil en ny type opbygning af transportkasserne bidrage til, at pladsen i lastvognen kan udnyttes optimalt, da belægningsgraden ikke behøver at afhænge af udendørstemperaturen. Transporten kan derved reduceres med 36 procent, svarende til 1,0-1,5 mio. færre lastvognskilometre og en reduktion i udledning af 1000- 1500 tons CO2 pr. år.

Projektdeltagerne forventer desuden, at kyllingernes dødelighed under transporten falder fra 0,3 procent til 0,2 procent, svarende til 30 procent. Når kyllingerne er udsat for stress, kan det desuden påvirke deres kødkvalitet, så kødet bliver blegt og væskende.

Forventningen er, at forekomsten af dette halveres til 15 procent. Forskerne fra Aarhus Universitet står blandt andet for at undersøge og validere de fysiologiske effekter på kyllingerne og kødkvaliteten.

Fakta om projektet
Projektet ’Bæredygtig, effektiv transport af slagtekyllinger med nyt klimatiseret transportsystem’ ledes af produktionsvirksomheden Linco Food Systems. Følgende deltager også i projektet: Aarhus Universitet, HKScanDenmark og SEGES Økologi. Det treårige projekt støttes med syv mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).