Samarbejde med forskere

Der er ingen tvivl om, at viden er fremtidens konkurrenceparameter. Viden skaber vækst, og derfor er det afgørende, at din virksomhed er på forkant med udviklingen og anvender den nyeste viden i forbindelse med jeres udviklingsaktiviteter.

Ved at indgå i et samarbejde med forskere kan din virksomhed skabe en højere værditilvækst end dine konkurrenter. Det er bl.a. dokumenteret i en undersøgelse udført af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvori det understreges at samarbejde om forskning giver kontant udbytte i kroner og øre på bundlinjen samt øget produktivitet per medarbejder.

Konkret giver et forskningssamarbejde din virksomhed adgang til den nyeste viden på området, adgang til særlige forsøgsfaciliteter og mulighed for at udvikle viden og innovative løsninger sammen med førende forskere

Denne viden kan din virksomhed anvende i forbindelse med produktudvikling, produktionsproces, markedsføring eller salg og dermed styrke konkurrenceevnen og værditilvæksten.

Din virksomhed behøver ikke betale hele gildet selv, for der findes en række forskellige samarbejds- og finansieringsmodeller, som gør det overkommeligt for jer at indgå i et samarbejde med os.

 

Kontakt

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent
M
H bygn. A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032