Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Temadag om genanvendelse af fosfor

Forskere i projektet "Gødningsværdi af fosfor i restprodukter" præsenterer nogle af projektets resultater ved en temadag.

28.06.2018 | Janne Hansen

Dato tor 23 aug
Tid 12:00 16:15
Sted Roskilde Universitet

Projektet Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP) præsenterer nogle af sine resultater ved et temamøde på RUC 23. august 2018. 

Projektet går ud på at udvikle en metode til bestemmelse af fosforgødningsværdien i fosforrige restprodukter af vidt forskellig oprindelse og kvalitet. Metoden skal være så enkel som muligt samt troværdig og veldokumenteret.

Plantevækstforsøg med bestemmelse af fosforgødningsværdier og forskellige analyser af fosfor i en række vidt forskellige restprodukter har derfor været et omdrejningspunkt i projektet. Projektets leverancer vil omfatte forslag til en relativ simpel analysetilgang til estimering af fosforgødningsværdien af restprodukter og en analyseprotokol herfor, dyrkningsvejledninger for brug af forskellige typer restprodukter og forslag til hvordan fosforgødningsværdien kan deklareres i restprodukter.

Aarhus Universitet, Seges, Aarhus Vand, Herning Vand, Dansk Standard, Eurofins og HedeDanmark deltager i projektet, der løber fra 1. oktober 2013 til 30. september 2018. Projektet er finansieret af GUDP.

Læs mere om mødet og tilmeld dig her.

Agro, Temadag, DCA