Seminar: Vandrammedirektiv - Værktøjer og virkemidler

Seminaret har fokus på udfordringerne vedrørende implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv.

08.02.2018 | Janne Hansen

Dato tir 27 feb
Tid 09:30 15:30
Sted AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele, mødesal 2

Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både omkostningseffektive og til størst mulig gavn for samfund og erhverv?

Der er iværksat en række tiltag med kollektive indsatser inklusiv minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter samt en ordning med målrettede efterafgrøder. Hvad er forventningerne, og hvordan opnår vi den bedste sammensætning af virkemidler?

Aarhus Universitet og DHI inviterer til seminar med fokus på disse problemstillinger.

Læs om seminaret Vandrammedirektiv: Værktøjer og virkemidler og tilmeld dig her.

Deadline for tilmelding er 21. februar 2018.

Agro, Seminar, DCA