Rugbrød som våben mod prostatakræft

Undersøgelser tyder på, at indtagelse af fuldkornsrug kan holde prostatakræft i ave. Nu vil forskere fra Aarhus Universitet kortlægge de indholdsstoffer, der ligger til grund for rugens gavnlige effekt.

30.01.2013 | Janne Hansen

Rugbrød indeholder stoffer, der kan hæmme prostatakræft. Forskere fra Aarhus Universitet kortlægger, hvilke stoffer, det drejer sig om. Foto: Janne Hansen

Rug indeholder en masse gavnlige fibre, mineraler og vitaminer, men det er ikke det eneste gode ved rug. Nyere undersøgelser viser, at patienter med en begyndende prostatakræft har godt af at spise en kost med meget fuldkornsrug.

Nu vil forskere fra Aarhus Universitet kortlægge mere præcist, hvilke af rugens indholdsstoffer, der ligger bag rugens gavnlige effekt mod kræft. En bedre forståelse af, hvorfor rug virker hæmmende på prostatakræft vil være et godt skridt på vejen mod at producere fødevarer med en dokumenterbar gavnlig effekt.

I sit arsenal mod potentielle fjender som insekter, svampe, bakterier og ukrudt har rug nogle stoffer, der tilhører gruppen benzoxazinoider. Disse stoffer øger kornets modstand mod angreb og infektioner og påvirker væksten af ukrudt – men de har også vist sig at hæmme væksten af prostatakræftceller i laboratorieforsøg.

Særlig gruppe af stoffer

Nye undersøgelser, foretaget af forskere fra Aarhus Universitet, viser, at rugkerner og brød bagt med rug indeholder betydelige mængder af stoffer tilhørende gruppen benzoxazinoider. Tidligere laboratorieundersøgelser har vist, at netop disse stoffer virker hæmmende på prostatakræftceller. 

Prostatakræftpatienter, der i en periode spiste meget rug (omkring seks skiver rugbrød om dagen) faldt i PSA-tal, som er en indikator for, at kræften holdes nede. Ligeledes har man i laboratoriet vist, at prostatakræft i transgenemus hæmmes, når musene æder meget rug. I andre undersøgelser har man fundet, at benzoxazinoider hæmmer prostatakræftcellers vækst in vitro.

- Vores hypotese for det nye forskningsprojekt er oplagt. Benzoxazinoiderne i rugprodukterne må være en væsentlig del af årsagen til de positive effekter, som mad med rug har på prostatacancer, siger lederen af det nye projekt lektor Inge S. Fomsgaard fra Aarhus Universitet.

Kortlægning af virkningen

Forskerne vil undersøge, hvilken kemisk form benzoxazinoiderne har, når de optages i prostatavæv og beskrive, hvad der sker med de andre molekyler i prostatavævet, når stofferne fra rug er til stede. Det vil forskerne gøre både i laboratoriet, hvor de bruger prostata- og levervæv fra minigrise, og hos patienter med prostatakræft.

- Vi vil søge at forstå, hvilke af stofferne virker på kræftcellerne med henblik på at optimere udnyttelsen af stofferne i rug, siger Inge S. Fomsgaard.

I mange år har forskere fokuseret på fibre, lignaner, polyfenoler og alkylresorcinoler, når de har ledt efter de sunde stoffer i rug.

- De stoffer tager vi med i betragtning. Når vi har vist, hvilke stoffer virker på kræftcellerne, kan vi forbedre rugen, så den har et optimalt indhold af præcis de stoffer. Måske kan vi også vise vejen mod nye kemiske stoffer, der ligner stofferne i rug, som kan bruges som medicin, siger Inge S. Fomsgaard.

Det treårige projekt er bevilget 4,8 mio. kroner fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion og udføres i interdisciplinært samarbejde mellem forskere og læger fra Aarhus Universitet (institutterne for Agroøkologi, Urologi og Patologi) og den svenske brødfabrikant Lantmännen.  

Læs også artiklen ” Den fulde sandhed om fuldkorn” her.

Yderligere oplysninger: Lektor Inge S. Fomsgaard, Institut for Agroøkologi, e-mail:  inge.fomsgaard@agrsci.dk, telefon: 8715 8212, mobil: 2228 3399

 

 

 

Forskning, Offentligheden / Pressen, Jordbrug og fødevarer, Fødevarer
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.03.2015

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk