Nye medier kan udfordre de officielle kostråd

Danskerne søger i stigende grad viden om sund kost på nye medier som madblogs og sociale medier. Viden fra disse kilder er dog ikke altid evidensbaseret, og nogle gange strider oplysningerne mod de officielle sundhedsanbefalinger. Det kan være en udfordring for myndighederne. I en ny rapport undersøger Aarhus Universitet problemstillingen.

06.11.2017 | Lotte Rystedt

Danskerne søger information om sund kost hos mange forskellige kilder. Brugen af internettet til informationssøgning, særligt blandt de unge, er dog mere fremtrædende i Danmark end i andre lande. Foto: Colourbox

Selvom danskerne har størst tillid til de sundheds- og ernæringsoplysninger, de får fra myndighederne og sundhedsfaglige institutioner, har de næsten lige så stor tillid til den information, de får fra andre kilder, for eksempel venner, familie og sociale medier. Kost- og sundhedsinformation fra sådanne kilder mangler dog ofte evidens, ligesom de nogle gange strider mod og kritiserer de officielle anbefalinger.

Det kan være en udfordring for myndighederne, og derfor har Fødevarestyrelsen bedt Aarhus Universitet om at undersøge, hvor forbrugerne søger information om kost og ernæring, og hvilken tillid de har til de forskellige kilder.

Undersøgelsen er udført af MAPP Centret ved Aarhus Universitet og har resulteret i rapporten ”Kostinformation og nye medier – en forundersøgelse om anvendelse og tillid”. Rapporten er en indledende undersøgelse, der bør ses som et første skridt i forhold til Fødevarestyrelsens behov for at klarlægge problemet, og hvad der kan gøres for at håndtere det.

Rapporten er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, og er bestilt af Fødevarestyrelsen som en del af Aarhus Universitets aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Unge søger kostinformation på nettet

I lighed med borgere i andre lande søger danskerne information om sund kost hos mange forskellige kilder. Brugen af internettet til informationssøgning, særligt blandt de unge, er dog mere fremtrædende i Danmark end i andre lande.

I rapporten ser forskerne også på, hvordan borgernes brug af og tillid til evidensbaseret information kan styrkes, samt hvordan problemet med uvederhæftig information kan håndteres. Her har de blandt andet kigget til andre europæiske lande.

-          Vi har set på, hvordan myndighederne i Sverige, Norge, Holland og Belgien forholder sig til problematikken. Fra alle repræsentanter hører vi, at det er en stor udfordring at holde trit med udviklingen inden for nye medier og modediæter. De mener imidlertid alle, at det er afgørende for at fremme evidensbaseret viden om kost og ernæring, at myndighederne er aktive på de sociale medier, siger Lise Bundgaard, som er videnskabelig assistent ved MAPP Centret på Aarhus Universitet. Hun står bag rapporten sammen med professor Tino Bech-Larsen. 

Mere synlige myndigheder på sociale medier

Livsmedelsverket, som er den svenske pendant til Fødevarestyrelsen, har haft succes med at benytte sociale medier som YouTube, Facebook og Instagram til at dele film om de svenske kostråd målrettet unge voksne. Videoerne blev set 2,1 millioner gange på Facebook og YouTube, og folk interagerede i høj grad, særligt unge mennesker.

-          Vi kan konkludere, at der er et potentiale for, at myndighederne i endnu højere grad kan engagere forbrugerne på de nye medier. I den forbindelse finder vi det relevant nærmere at undersøge, hvordan borgernes forvirring om det at spise sundt opstår, og det bør også afklares, hvordan myndighederne kan blive set som de mest attraktive og troværdige kilder til information om sund kost på de sociale medier, siger Lise Bundgaard.

Læs hele DCA-rapporten ”Kostinformation og nye medier – en forundersøgelse om anvendelse og tillid” her


For yderligere information

 

Lise Bundgaard, videnskabelig assistent

MAPP Centret, Aarhus Universitet

Email: lise@mgmt.au.dk

Tlf.: 87 16 48 12

DCA, Fødevarer