Lær mere om, hvordan aske og biokul kan bruges i landbruget

Er du interesseret i at få mere viden om anvendelse af aske og biokul i landbruget? Nu har du mulighed for at blive klogere om emnet på en workshop den 12. juni 2015, som holdes på AU Foulum og koordineres af SEGES.

03.06.2015 | Janne Hansen

På et workshop på AU Foulum kan du lære mere om produktion og brug af biochar.

Landbruget kan være med til at opfylde regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” blandt andet ved i højere grad at anvende behandlede organiske affaldsprodukter. Det vil give en bedre udnyttelse af næringsstofferne - men hvordan kan eksempelvis aske og biokul anvendes i landbruget? Det kan en workshop, som arrangeres af SEGES og holdes på AU Foulum den 12. juni 2015, give svar på.

 

På workshoppen kan du lære mere om, hvilke produkter, der er tale om, hvordan de produceres, og hvordan de anvendes. Indledere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet fortæller om fremstilling af biokul og aske, deres muligheder for anvendelse som gødningsprodukter og jordforbedringsmidler i planteproduktionen og deres indhold af næringsstoffer. De to indledere vil også beskrive fordele og ulemper ved biokul og aske samt lovgivningen på området.

 

Indlæggene følges op af besøg i marken, hvor der laves forsøg med biokul. Workshoppen begynder kl. 9.15 og slutter med sandwiches kl.11.45.

 

Workshoppen er den del af en serie på tre workshops og markbesøg og henvender sig til alle, der er interesseret i produktion og anvendelse af restprodukter, herunder biokul, i landbrug, havebrug og gartneri. Mere information og tilmelding til arrangementet findes her, hvor du også kan læse om de to andre workshops.

 

De tre workshops arrangeres som en del af EU-projektet Refertil, der har til formål at reducere brugen af kunstgødning og andre kemikalier i landbruget ved at genbruge behandlet organisk affald og anvende det som kompost- og biokul-produkter.

 

Yderligere oplysninger: Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, e-mail: lars.elsgaard@agro.au.dk, telefon: 8715 7674

DCA, Plantedyrkning