Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan klarer bøg og platan sig i bymiljøet?

Det er problematisk at vokse op i et forurenet bymiljø. Også for træerne. Bøgetræer får nemt ?stress? af bymiljøets salte og forurening. Platantræer kan tåle byluften, men bliver nemt så påvirket af gadebelysningen og jordtypen, at de glemmer at ?lukke ned? til vinteren.

14.12.2003

Det er problematisk at vokse op i et forurenet bymiljø. Også for træerne. Bøgetræer får nemt ?stress? af bymiljøets salte og forurening. Platantræer kan tåle byluften, men bliver nemt så påvirket af gadebelysningen og jordtypen, at de glemmer at? lukke ned? til vinteren.

Bytræer bliver udsat for mange påvirkninger, som planterne i skoven er fri for; fx salt, luftforurening, højere temperatur, støv, dårlig jordstruktur, manglende ilt og vand samt mekaniske skader.

Forurening

Ikke mindst bliver træerne ofte udsat for store mængder vejsalt. Det går stærkt ud over vejtræerne, fordi saltet ofte ender i jorden omkring træerne. Desuden er byluften er ofte tør, varm og støvet. Den varme luft kan medføre en højere transpiration hos træerne, og hvis der så samtidig har sat sig støvpartikler i bladenes spalteåbninger, så de ikke kan lukke, vil transpirationen fortsætte i længere tid, end træets vandforsyning kan følge med til. Herved kommer træerne til at lide af vandmangel.

Kompakt jord

Ofte er jorden omkring træerne meget kompakt, hvilket medfører et dårligt luftskifte i jorden. Når træets rødder vokser, skubbes jordpartikler til side, og porerne bliver mindre. Mindre porer bevirker mindre ilt og mindre vand i jorden. Normalt vokser rødderne nedad, men hvis der er hårde jordlag, vokser rødderne horisontalt eller opad i stedet for nedad og kan skubbe træet med op. Herved bliver træet mere udsat for næringsstofmangel og vandstress, og samtidig er træet ikke så vindstabilt pga. det overfladiske rodnet. Hvis grundvandsspejlet ligger højt, vil rødderne ikke bevæge sig nedad pga. for lidt luft i porerne i det vandfyldte jordlag, og så bliver rodnettet overfladisk. Den kompakte jord kan betyde, at regnvandet løber væk, inden det når rødderne.

Bøgehæk, men ikke træer

Bøg bliver ikke brugt ret tit som stort bytræ i Danmark, men bliver ofte brugt til buske. Generelt kan siges, at bøg ikke kan klare stressfaktorer i bymiljøet såsom forurening, salt, vind, tørke samt påvirkning af rødder, og desuden er bøg utrolig følsom for ændringer i vækstmiljøet.

Platan - et sydeuropæisk træ

Platan angives at være et godt bytræ, da det kan tåle byluften og samtidig tåler meget kraftig beskæring. Platantræet har heller ikke problemer med at været dækket af belægning i nærheden af rødderne. Tværtimod virker en varm asfalt også fremmende for temperaturen i jorden, og platan holder af at have rødderne i en varm jord. Platan ynder også den lidt højere temperatur, der findes i bymiljøet. En ulempe ved platan i byerne er imidlertid, at den bliver påvirket af gadebelysningen. Det betyder, at planterne ikke når at modne af i løbet af efteråret. Herved er den meget frostfølsom og kan blive hårdt skadet af frost. Platantræet er også meget følsomt for vind og anbefales ikke på vindudsatte steder. Platans tolerance for salt i jorden er meget lille.

Platan fremhæves for evnen til at tolerere atmosfærisk forurening og evnen til at slå rod i kompakt og dækket jord. I Sydeuropa trives platan godt i fed, næringsrig lerjord, men ikke i Danmark, da den ikke når at afslutte sin vækstperiode med en ordentlig vinterafmodning før frosten. I stedet har den behov for en veldrænet, næringsfattig jord, gerne med sten og grus. Den kan godt klare sig i lidt svær jord, men trives bedst i grusholdig jord, blot den ikke er for komprimeret. Et godt luftskifte i jorden er vigtigt for platan. Hvis jorden er for komprimeret med et dårligt luftskifte, eller jorden er vandfyldt, kan plataner dø.

Forsker Irene Engstrøm Johansen, Afd. for Havebrugsproduktion.


imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder