Forskning om forbrugeradfærd er i verdensklasse

Internationalt bedømmelsesudvalg har evalueret MAPP Centrets arbejde og rangeret centret som verdensledende inden for forskning i forbrugeradfærd på fødevareområdet. MAPP Centret leverer blandt andet svar til de myndighedsopgaver, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug udfører for Miljø- og Fødevareministeriet.

06.11.2017 | Lotte Rystedt

MAPP Centret leverer sammen med Institut for Fødevarer en vigtig del af den myndighedsbetjening, som Aarhus Universitet udarbejder til Fødevarestyrelsen. Foto: Colourbox

MAPP centret ved Aarhus Universitet er et af de forskningsmiljøer, der udfører opgaver til den myndighedsbetjening, som DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug udarbejder til Miljø- og Fødevareministeriet.

MAPP Centret har netop modtaget international anerkendelse for deres arbejde med forbrugerundersøgelser inden for fødevareområdet.

Evalueringen er foretaget af et panel, som bestod af professor Ulrich Hamm fra Kassel Universitet, professor Richard Shepherd fra the University of Surrey (Guildford, UK) og professor John Stanton fra St. Joseph’s University (Philadelphia, USA).

De konkluderede, at MAPP Centret opfylder alle centrets målsætninger og på globalt plan fortsat er en ledende, hvis ikke den ledende, institution inden for forskning i forbrugeradfærd på fødevareområdet.

Panelet roste også omfanget af forskningsemner og den tværfaglige orientering af MAPP Centrets forskning.

Tværfaglig forskning bidrager til myndighedsbetjeningen

Niels Halberg, som er direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, anerkender den nyligt afsluttede evaluering.

-          Fra DCA’s side er vi glade for, at den internationale evaluering bekræfter den gode kvalitet af MAPP’s forskning, som udgør en vigtig del af den myndighedsbetjening, som vi leverer til Fødevarestyrelsen, siger Niels Halberg.

Han oplever, at Miljø- og Fødevareministeriet er meget interesseret i forbrugernes kendskab og holdning til kvalitetsfødevarer.

-          Netop her kan vi trække på MAPP Centrets kompetencer i samspil med Institut for Fødevarers ekspertise. Vi ser frem til fortsat at udnytte det store potentiale, der er i det tværfaglige samarbejde mellem klassisk fødevarevidenskab, som udføres på Institut for Fødevarer, og MAPP Centrets viden inden for forbrugeradfærd og markedsanalyse på fødevareområdet, siger Niels Halberg.

Ny DCA-rapport fra MAPP netop udgivet

Seneste eksempel på det arbejde, som MAPP Centret har udarbejdet til myndighedsbetjeningen, er DCA-rapporten ”Kostinformation og nye medier – en forundersøgelse om anvendelse og tillid”. Rapporten ser nærmere på, hvordan myndighedernes officielle sundhedsanbefalinger kan blive udfordret af, at danskerne i stigende grad søger viden om sund kost på nye medier som madblogs og sociale medier, hvor oplysningerne ikke altid er evidensbaserede.

Rapporten var bestilt af Fødevarestyrelsen som en del af Aarhus Universitets aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Tidligere på året viste en international evaluering fra National Taiwan University Ranking, at Aarhus Universitets forskning på jordbrugsområdet ligger på en ottende plads blandt alle verdens universiteter.

 

FAKTA OM MYNDIGHEDSBETJENING VED DCA – NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

Myndighedsbetjening består af, at ministeriet beder DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at undersøge eller klarlægge forskellige aktuelle emner inden for fødevarer og jordbrug. Svarene ligger blandt andet til grund for ministeriets lovgivningsarbejde og svar på spørgsmål stillet i Folketinget.

Aarhus Universitet har forskere og ekspertise på Institut for Fødevarer, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi, som udarbejder forskningsbaserede svar på ministeriets forespørgsler inden for fødevare- og jordbrugsområdet. Alle disse institutter er del af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, men også MAPP Centret, som hører under fakultetet Aarhus School of Business and Social Sciences, leverer svar på sådanne myndighedsopgaver.


For yderligere oplysninger

 

Niels Halberg

Direktør, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Email: niels.halberg@icrofs.org

Tlf.: 87 15 80 37

Mobil: 29 63 00 93

DCA, Fødevarer, Forskning