Fernanda Tahamtani fra Institut for Husdyrvidenskab har modtaget et legat fra CostAction GroupHouseNet. Pengene har givet mulighed for at deltage i et forskningsophold om fjerpilning i Slovakiet

Legatet har været med til at finansiere opholdet ved Slovak Academy of Sciences i Bratislava fra februar til marts. Resultaterne kan bruges i det videre arbejde om udfordringer ved fjerpilning.

13.04.2018 | Mette Graves Madsen

Fernanda Tahamtani har haft muligheden for at samarbejde med kolleger ved Slovak Academy of Sciences om fjerpilning blandt høns.

Hun har arbejdet med en gruppe under Dr. Lubor Kostal, som har udviklet en kasse (Skinner box) der både kan teste og træne hønsene. Fernanda trænede høns i at "hakke" på et billede på en skærm mod at få en belønning i form af foder.

Resultatet fra studiet og opholdet kan bruges i den videre forskning i, hvordan høns opfatter små forskelle mellem deres artsfæller, og hvordan de udvælger deres ofre for fjerpilning.

 

Yderligere oplysninger:Fernanda Tahamtani

fernandatahamtani@anis.au.dk

  

 

Fjerkræ