Bedre velfærd og robusthed i fremtidens økologiske husdyrbrug

Integrerede og gennemtænkte økologiske husdyrbrug kan bidrage til at styrke velfærden og robustheden hos både husdyr og de mennesker, der passer dyrene.

07.08.2014 | Janne Hansen

-Økologiske husdyrbrug kan bidrage til, at fremtidens fødevareproduktion er bæredygtig på en lang række områder, siger seniorforsker Mette Vaarst. Foto: Janne Hansen

- Landbrugets husdyrproduktion bliver mere og mere industrialiseret. Det medfører store udfordringer. For at man løbende kan udvikle et alternativ til denne produktionsform er det nødvendigt at styrke den økologiske og systemorienterede tilgang til husdyrproduktionen.

 

Sådan siger seniorforsker Mette Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun præsenter en vifte af muligheder for, hvordan robuste økologiske husdyrbrug kan møde fremtidens udfordringer inden for husdyrproduktionen ved den internationale kongres for husdyrforskning, EAAP 2014, der holdes i København 25.-29. august 2014.

 

- Økologiske husdyrbrug kan bidrage til, at fremtidens fødevareproduktion er bæredygtig på en lang række områder. Når jeg taler om bæredygtighed, taler jeg i bredeste forstand, det vil sige, at begrebet omfatter sociale, økonomiske, miljømæssige og strukturmæssige aspekter, siger Mette Vaarst.

 

Seniorforskeren kommer ind på flere eksempler på, hvordan det økologiske husdyrbrug kan tilpasse sig fremtidens krav i sit indlæg på husdyrforskningskongressen.

 

- Vi kan lære meget ved at trække på udenlandske erfaringer, f.eks. fra troperne, hvor man nogle steder har meget veludviklede integrerede systemer. Vi kan selvfølgelig ikke kopiere det, ligesom de ikke kan kopiere vores landbrug – men vi kan blive inspirerede af det, siger Mette Vaarst.

 

 Nogle af mulighederne er at udvikle og optimere frilandssystemer, for eksempel ved at anvende delvist naturlige områder, kombinere skovbrug med husdyrbrug eller etablere holistiske afgræsningssystemer. Endnu en mulighed er at kombinere flere landbrug, så man får større og mere mangfoldige landbrug, hvor man kan udnytte hinandens maskiner og andre faciliteter samt sprede risikoen.  

 

- Komplekse og velintegrerede systemer bør støtte dyrene, så de har en høj sundhedsstatus. Det vil give mere robuste dyr og gøre dem i bedre stand til at modgå ændringer og påvirkninger fra deres omgivelser. Det vil så føre til et lavere forbrug af medicin, påpeger Mette Vaarst og fortsætter:

 

- Udvikling af velintegrerede økologiske husdyrbrug og brug af agro-økologiske landbrugsmetoder kræver, at der tænkes hele vejen rundt – både med hensyn til dyrenes avl, fodring og fodersammensætning og landmandens evne til at observere, evaluere og handle.

 

EAAP 2014 – International kongres i husdyrforskning

Den 65. kongres om husdyrforskning EAAP 2014 tiltrækker forskere, rådgivere og andre med interesse for den seneste viden inden for husdyrforskning fra mere end 40 lande. Kongressens hovedtema er ”Kvalitet og bæredygtighed i husdyrproduktionen” og omfatter emner som ressourceeffektivitet, bæredygtighed, husdyrvelfærd, agroøkologi og produktkvalitet. Programmet indeholder forskellige discipliner vedrørende husdyr som genetik, ernæring, management, sundhed, velfærd og fysiologi for kvæg, svin, heste, får, geder og pelsdyr.

 

Læs mere om kongressen og tilmelde dig her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Mette Vaarst, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: Mette.Vaarst@agrsci.dk, telefon: 8715 7924, mobil: 2290 1344

 

 

DCA, Kvæg