Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand:
B. Bøgh Nielsen
Nordrevej 30
8700 Horsens
E-mail: adv.bn@c.dk


Bestyrelsesmedlem:
Seniorforsker og sektionsleder Vivian Kvist Johannsen
Skov, Natur og Biomasse,
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.


Bestyrelsesmedlem:
Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og direktør for International Centre for Research in Organic Food Systems, (ICROFS), Niels Halberg
Aarhus Universitet
8830 Tjele.