Søg om støtte fra Gluds Legat

I 2017 stiller Gluds Legat to mio. kr. til rådighed for forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.

03.05.2017 | Nina Hermansen

Det er nu muligt at søge om støtte fra Gluds Legat, der i 2017 stiller to mio. kr. til rådighed til forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning. 

Der kan kun ydes støtte til et konkret projekt, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger en rimelig dokumentation for, at offentlig, herunder EU-støtte, ikke er opnået eller ikke er opnået i tilstrækkeligt omfang til at gennemføre projektet. 

Til det enkelte projekt ydes ikke støtte til overhead eller administrative bidrag eller løn til postdoc-stipendier eller ph.d.-stipendier.

Ansøgninger skal indeholde al nødvendig og sædvanlig dokumentation som ved ansøgninger til de statslige forskningsråd. 

Læs mere her

 

 

 

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.

Pr. e-mail: adv.bn@c.dk

                 vkj@ign.ku.dk

                 Niels.Halberg@icrofs.org

og skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juli 2017.

Svar på ansøgninger kan forventes omkring 1. oktober 2017.


Baggrund for Gluds Legat

Legatet blev stiftet i 2002.

Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

Calls