Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gluds legat

  • Legatet blev stiftet i 2002.
  • Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen
    Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer
    Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

Det er nu muligt at søge om støtte fra Gluds Legat, der i 2019 stiller op mod 3,5 mio. kr. til rådighed til forskningsprojekter inden for land- og skovbrug. For at komme i betragtning skal ansøgninger være formanden for bestyrelsen i hænde senest 1. september 2019.  

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning. 

Der kan kun ydes støtte til et konkret projekt, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger en rimelig dokumentation for, at offentlig, herunder EU-støtte, ikke er opnået eller ikke er opnået i tilstrækkeligt omfang til at gennemføre projektet. 

Til det enkelte projekt ydes ikke støtte til overhead eller administrative bidrag eller løn til postdoc-stipendier eller ph.d.-stipendier.

Ansøgninger skal indeholde al nødvendig og sædvanlig dokumentation som ved ansøgninger til de statslige forskningsråd. 

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.
Pr. e-mail: adv.bn@c.dk
                vkj@ign.ku.dk
                Niels.Halberg@dca.au.dk


Hvornår uddeles legater:

Legater uddeles én gang årligt sædvanligvis i august/september måned.
For at komme i betragtning skal ansøgninger være formanden for bestyrelsen i hænde senest 1. september 2019.  

Svar på ansøgninger kan forventes omkring 1. december 2019. 

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.

Pr. e-mail: adv.bn@c.dk
                vkj@ign.ku.dk
                niels.halberg@dca.au.dk


Senest 1. september 2019