Gluds legat

  • Legatet blev stiftet i 2002.
  • Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen
    Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer
    Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

Nyheder

Søg om støtte fra Gluds Legat

03.05.2017 | Calls

I 2017 stiller Gluds Legat to mio. kr. til rådighed for forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.

Fundats for Gluds Legat

Gluds Legat har til formål at støtte konkrete forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug.

Uddelinger skal så vidt muligt foretages ligeligt til konkrete forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug.

Der kan kun ydes støtte til et konkret projekt, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger en rimelig dokumentation for, at offentlig, herunder EU-støtte, ikke er opnået eller ikke er opnået i tilstrækkeligt omfang til at gennemføre projektet. Der kan således ydes supplerende støtte.