• Tema

Teknologi og fremtidens planteavl

Nyheder

Kendskab til jordens kvælstofstatus kan bidrage til at optimere tilførslen af næringsstoffer. Foto: Colourbox

14.02.2018 | Agro

Miljøet skånes og landbruget sparer

Der er fordele for både vandmiljøet og landmandens økonomi, når grundlaget for nye regnskaber til beregning af næringsstofoverskud ligger klar til brug.

På erhvervsuddannelserne er det især IT-supportere og kokke, der er glade for fastfood og nemme løsninger. Foto: Colourbox

12.02.2018 | DCA

Svært at nå erhvervsskoleelever med kampagner om sund kost

Erhvervsskoleelever spiser mindre sundt end jævnaldrende på gymnasier, og samtidig er de svære at nå med kampagner om sunde madvaner. En ny DCA-rapport ser nærmere på problemstillingen.

Teknologi som intelligente sprøjtebomme kan bidrage til udvikling af præcisionslandbrug med et lavere forbrug af pesticider. Foto: Peter Kryger

09.02.2018 | DCA

Miljø og landmand vinder, når pesticider sprøjtes helt præcist på marken

Nyt fagligt partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi skal reducere pesticidforbruget og derved sænke landbrugets pesticidomkostninger samt belastningen af miljø og sundhed.

Arrangementer

tor 22 feb
19:00-21:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele
Offentligt foredrag: Relativitetsteori og gravitationsbølger
Hør om de gravitationsbølger som Einstein forudsagde med sin relativitetsteori for 100 år siden, som for første gang blev målt i 2015, og som blev hædret med Nobelprisen i fysik i 2017. Hør også eksempler på hvor eksotisk vores univers i virkeligheden er.
man 26 feb
09:30-19:00 | MCH Herning Kongrescenter
Kvægkongres 2018
På kvægkongressen præsenteres den nyeste viden og resultater fra kvægforskningen samt trends og tendenser inden for kvægbruget fra ind- og udland. Forskere fra Aarhus Universitet er blandt oplægsholderne.
tir 27 feb
09:30-15:30 | AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele, mødesal 2
Seminar: Vandrammedirektiv - Værktøjer og virkemidler
Seminaret har fokus på udfordringerne vedrørende implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv.
tor 01 mar
09:30-15:00 | Aarhus Universitet i Emdrup: mødelokale C001, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof
På workshoppen debatteres og perspektiveres beregning af marginaludvaskning med NLES3 og NLES4 regnemodellerne. Desuden fremlægges resultater af eksperimentelle undersøgelser, der belyser marginaludvaskning og udvaskning af kvælstof under forskellige dyrkningsforhold. Endelig redegøres for status og planer for den nye NLES5 model.