• Tema

Institut for Fødevarer styrker dansk fødevareklynge

Nyheder

Ph.d.-studerende Atefeh Berenjian (t.v.) og bachelorstuderende Maud van der Brand vejer slagtekyllinger som led i undersøgelse af kyllingernes gangegenskaber. I baggrunden bliver kyllingernes gangegenskaber evalueret. Foto: Anja Brinch Riber

19.05.2018 | DCA

Hvorfor går nogle slagtekyllinger dårligt og hvad betyder det for dem?

Forskere fra Aarhus Universitet er blandt de første til at fokusere på årsager og effekt af unormal gang, der ikke betegnes som decideret halthed, hos konventionelle slagtekyllinger.

Der kan spares energi til lys, opvarmning og klimastyring i produktionen af frugt, grønt og potteplanter i væksthuse. Foto: Roar Paaske

16.05.2018 | DCA

Forskere i Nordsøregionen sigter mod grønnere væksthusproduktion

Forskere fra Aarhus Universitet leder et projekt, der sætter fokus på at reducere energiforbruget i produktionen af frugt, grønt og potteplanter i væksthuse i Nordsøregionen.

Billedet viser en sti, hvor der er foretaget risikoreduktion ved opdræt af grise med ukuperede haler. Det vil sige, at grisene har fået halm og en lavere belægningsgrad og har krølle på halen. Foto: Mona Lilian V. Larsen
Her ses ændring i halepositur - halen hænger nedad mellem benene - hvilket er en typisk adfærdsændring forud for problemer med halebid. Foto: Mona Lilian V. Larsen

14.05.2018 | Anis

Forebyggelse af halebid kræver en ekstra indsats

Ny forskning peger på, at landmanden skal have flere forebyggende midler i brug for at forebygge halebid hos slagtesvin, specielt hvis han opdrætter grise med intakte haler. Ud over risikoreduktion kan det være nødvendigt at inddrage varslingsstrategier for at hindre haleskader.

Arrangementer

tir 12 jun
09:00-16:30 | Dronninglund Slot
Praktikerdag: Økologisk svineproduktion - robuste dyr i robuste systemer
Hør om dugfriske resultater, få inspiration til konkrete tiltag og bidrag med ideer på praktikerdag ved Dronninglund Slot.
ons 13 jun
09:30-16:30 | Dronninglund Slot
Forskningsseminar: Organic Pig Production
Pig health and welfare in eco-efficient oraganic systems
tor 14 jun
09:00-16:00 | Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Konference: Kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Der præsenteres resultater fra undersøgelser af, hvordan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau eventuelt kan indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering.
tor 14 jun
16:00-18:00 | Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse
Indvielse af minivådområde med filtermatrice pilot- og testanlæg
For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare, økonomiske løsninger. En af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).