• Tema

Teknologi og fremtidens planteavl

Nyheder

Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser kan deltage i konkurrencen. Foto: AU-Foto.

19.02.2018 | DCA

Student competition i bioøkonomi skal inspirere studerende og virksomheder

I år afholdes den første danske udgave af BISC-E, som er en ny europæisk student competition inden for bioøkonomi. Konkurrencen skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling af biobaserede produkter og processer.

Kendskab til jordens kvælstofstatus kan bidrage til at optimere tilførslen af næringsstoffer. Foto: Colourbox

14.02.2018 | Agro

Miljøet skånes og landbruget sparer

Der er fordele for både vandmiljøet og landmandens økonomi, når grundlaget for nye regnskaber til beregning af næringsstofoverskud ligger klar til brug.

12.02.2018 | Arrangement

Ny foderfabrik indvies 1. marts på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab holder åbent hus på den nye foderfabrik og samarbejdspartnere og andre interesserede er velkomne til at kigge forbi for at høre om det nye anlæg.

Arrangementer

man 26 feb
09:30-19:00 | MCH Herning Kongrescenter
Kvægkongres 2018
På kvægkongressen præsenteres den nyeste viden og resultater fra kvægforskningen samt trends og tendenser inden for kvægbruget fra ind- og udland. Forskere fra Aarhus Universitet er blandt oplægsholderne.
tir 27 feb
09:30-15:30 | AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele, mødesal 2
Seminar: Vandrammedirektiv - Værktøjer og virkemidler
Seminaret har fokus på udfordringerne vedrørende implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv.
tor 01 mar
09:30-15:00 | Aarhus Universitet i Emdrup: mødelokale C001, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof
På workshoppen debatteres og perspektiveres beregning af marginaludvaskning med NLES3 og NLES4 regnemodellerne. Desuden fremlægges resultater af eksperimentelle undersøgelser, der belyser marginaludvaskning og udvaskning af kvælstof under forskellige dyrkningsforhold. Endelig redegøres for status og planer for den nye NLES5 model.
tor 01 mar
12:00-15:00 | AU Foulum, Blichers allé, bygning SB
Ny foderfabrik på AU Foulum
Institut for Husdyrvidenskab indvier ny foderfabrik 1. marts kl. 12